*alt_site_homepage_image*

Projektas „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“

decoration

Apie projektą

Kiekviena šeima susiduria su tam tikromis problemomis, pvz. vaikų auginimas, jų auklėjimas, psichologiniai aspektai, kurie atsiranda dėl streso, socialinių įgūdžių trūkumo, tarpusavio santykių krizių, skyrybų ir kitų veiksnių. Siekiant padėti šeimoms tinkamai spręsti iškylančias problemas Vilniaus rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“. Visos paslaugos projekte teikiamos nemokamai.

Pagrindinė tikslinė grupė, kuri naudojasi projekto metu sukurtais rezultatais, yra šeimos (asmenys), kurios susidūrė su krizinėmis situacijomis dėl skyrybų, problemų vaikų auklėjime, smurto šeimoje ir kt. Iki 2022 m. pabaigos nemokamomis paslaugomis galės pasinaudoti daugiau nei 1500 asmenų.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Vilniaus rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, padedant šeimai įveikti įvairias iškilusias krizes.

Siekiant projekto tikslo ir rezultato yra vykdomos veiklos: paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas, pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos, vaikų priežiūros paslaugos.

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto lėšų.


PROJEKTO PARTNERIAI

VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“
https://vpscentras.lt/

VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras” buvo įsteigtas 2006 m. Savo veiklą pradėjo vykdyti Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., teikdamas stacionarią socialinę globą (rūpybą), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams. VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras” – tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kuri rūpinasi socialiai pažeistais vaikais ir jų šeimomis. Centro tikslas – teikti kompleksines bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, siekiant kokybiškai prižiūrėti, globoti ir visapusiškai ugdyti globojamus vaikus, sudaryti sąlygas socialinės rizikos vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms spręsti susidariusias socialines ir psichologines problemas, siekiant jų optimalaus ir efektyvaus dalyvavimo visuomenėje. Teikti pagalbą įtėviams ir globėjams, vystyti savanorystę.

Projekte „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ atlieka Bendruomeninių šeimos namų funkcijas, taip pat teikia psichosocialines paslaugas – individualias šeimų konsultacijas (psichologo konsultacijos), organizuoja Pozityvios tėvystės mokymus, teikia Mediacijos paslaugas bei sudaro galimybę konsultacijų ir mokymų metu prižiūrėti klientų vaikus.

Kontaktai: Kalvarijų g. 131, Vilnius, tel. +370 694 05 030, el. p. info@vpscentras.lt.

 

BĮ „Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras“
https://vrspc.lt/

BĮ Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centras – tai biudžetinė Vilniaus rajono savivaldybės įstaiga. Socialinių paslaugų centras yra nestacionari socialinių paslaugų įstaiga (toliau - Centras). Centro veiklos tikslai: teikti socialines paslaugas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, padedant asmenims spręsti iškilusias socialines problemas; sudaryti būtiniausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį. Projekte „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras teikia asmeninio asistento paslaugą.

Kontaktai: Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., LT-15172, Vilniaus r. sav., tel. (8 5) 215 3447, el. p. info@vrspc.lt

decoration KVIEČIAME PASLAUGOMIS NAUDOTIS NEMOKAMAI

Pozityvos tėvystės mokymai

Mokymai skirti šeimoms, norinčioms tobulinti tėvystės įgūdžius, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. Tai 4 grupiniai užsiėmimai, (1 grupinio susitikimo trukmė – 3 valandos). Mokymai vyksta Vilniuje, Kalvarijų g. 131. Susirinkus 10-15 žmonių grupei, mokymus galime organizuoti Jums patogesnėje vietoje.

Pozityvios tėvystės mokymo programos temos:

 1. Susipažinimas;
 2. Aš, mano vaikas ir pliaukštelėjimai;
 3. Emocinė socialinė vaiko raida;
 4. Prieraišumas;
 5. Jausmų bankas;
 6. Ydingas pykčio ratas;
 7. Bausmės ir pasekmės;
 8. Žinau, kad susitvarkysiu;
 9. Probleminis elgesys ir jo valdymas;
 10. Efektyvūs drausminimo būdai: taisyklės, paskatinimų sistema, drąsinimai ir pagyrimai;
 11. Efektyvūs drausminimo būdai: aplinkos sutvarkymas, ignoravimas, natūralios bei loginės pasekmės, pertraukėlės;
 12. Pasitikėjimo savimi stiprinimas.
Psichologo konsultacijos

Teikiamos individualios ir individualios šeimos konsultacijos. Mūsų palydovais dažnai tampa įtampa, stresas, nerimas, pyktis, atsiranda nuovargis, mažėja energija ir kūrybingumas, dėl šių priežasčių atsiranda nesutarimai santykiuose, iškyla problemos vaikų auklėjime. Psichologai, turintys ilgametę darbo patirtį, konsultuoja individualiai tiek suaugusius, tiek vaikus ir paauglius, taip pat šeimas, poras.

Kviečiame pasinaudoti iki 10 nemokamų konsultacijų: Kalvarijų g. 131, Vilniaus m., (įėjimas iš P. Lukšio gatvės).

Konsultacijos galimos lietuvių, rusų kalbomis.

Mediacijos paslauga

Mediacija – taikus ginčų sprendimo būdas, teikiamas neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant tarpusavio konfliktų sprendimo. Šeimos mediacija naudojama: skiriantis; sudarant iki/ povedybinę sutartį; tariantis dėl įsipareigojimų vaikams, tėvams, sutuoktiniui; finansiniams klausimams dėl vaikų mokslo, išlaikymo, nuosavybės pasidalijimo ar priežiūros spręsti.

Mediacija gali būti taikoma taip pat ir kilus nesutarimams mokyklose tarp vaikų, mokytojų ir tėvų.

Vienas svarbiausių šeimos mediacijos tikslų – apsaugoti vaiko interesus. Bylinėjimasis teisme palieka ryškų pėdsaką vaiko psichikoje. Emocijos, vyraujančios teisme, dažnai perkeliamos į namus. Vaikas gali tapti ginčo ubjektu, todėl mediacija sukuria saugią, neutralią aplinką, Padeda išlikti nešališkam, organizuoti konstruktyvų procesą.

Paslauga galima pasinaudoti Vilniuje, Kalvarijų g. 131.

Vaikų priežiūra

Vaikų priežiūros paslauga  teikiama tėvams, kurie dalyvauja projekto veiklose. Vaikų amžius – nuo 3 iki 7 metų.

Paslaugas teikia užimtumo specialistai, ne ilgiau kaip 4 valandas.

Informacija ir registracija

Dėl registracijos ir išsamesnės informacijos maloniai kviečiame susisiekti su Vilniaus rajono bendruomeninių šeimos namų koordinatore Rūta, Kalvarijų g. 131, Vilnius, el. paštu: bsnkoordinatore@gmail.com, tel. 8 686 85 697.

Jums bus suteikta visa reikiama informacija apie vykdomas partnerių paslaugas.

Visas naujienas galite rasti Facebook puslapyje – „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms”