*alt_site_homepage_image*

Neformalusis ugdymas

decoration

Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. Nr. T3-239)


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T3-325 „Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą Vilniaus rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigų sporto salių, sporto aikštynų (stadionų) nuomos tvarkos ne konkurso būdu aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. T3-465)


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. T3-465 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigų sporto salių, sporto aikštynų (stadionų) nuomos tvarkos ne konkurso būdu aprašo ir nuomos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“(Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T3-414)


Vilniaus rajono savivaldybės Atviros biatlono šaudyklos, esančios Kalno g. 16B, Nemenčinėje, Vilniaus r. naudojimosi taisyklės (Patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A27(1)-3308)


Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T3-504)

Kontaktinis asmuo:
Božena Šarandina
+370 5 263 6200
Pažymėti klaidą
Loading