*alt_site_homepage_image*

Muzikos ir meninio ugdymo mokytojų metodinė diena

decoration

Sausio 26 d. Vilniaus rajono muzikos mokytojai susibūrė į metodinę dieną. Šįkart kvalifikacijos kėlimo renginys buvo skirtas ne tik gerosios ugdymo patirties pristatymui, bet ir susipažinimui su naujienomis, kurias savo pranešime „Medijų operos teatro link – Lietuvos muzikų sąjungos strategija“ apžvelgė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, maloniai priėmusi Vilniaus rajono pedagogus į nuostabias Lietuvos muzikų sąjungos, kurios prezidentė ji yra, salių erdves.

Vilniaus rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio narė ir Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Alicija Rusecka apžvelgė lenkiškus vadovėlius, akcentavo jų specifiką, pateikė daug vertingų praktinių patarimų.

Savo pranešime „Sceninio žanro sėkmė mokykloje – tarpdalykinė integracija“ Kęstutis Jaskevičius, Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija muzikos mokytojas ekspertas, pristatė net dvi gimnazijoje pastatytas operas, kuriose itin aktyviai dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir įvairių dalykų mokytojai, pasiekdami stebinančių rezultatų ir pavydėtinos kūrinių kokybės.

Įvykusių renginių aktualijas, savo įžvalgas ir rekomendacijas pranešime „Koncertinės programos atlikimas vaikų dainavimo konkursuose ir festivaliuose“ pateikė dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, Riešės vaikų darželio muzikos mokytoja ekspertė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė.

Metodinė diena sulaukė mokytojų susidomėjimo, nes renginyje buvo proga ir paklausyti pranešimų, ir pavartyti vadovėlių, ir susipažinti su naujutėliais natų sąsiuviniais, skirtais „Dainų dainelės“ jubiliejui, ir sutikti savo kolegas.

 

Dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė,
Vilniaus rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė


Įvertinkite naujieną