*alt_site_homepage_image*

Skelbiamas Neformaliojo vaikų švietimo programų priėmimas

decoration

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai, pageidaujantys ateinančiais 2021/2022 mokslo metais užimti Vilniaus rajono mokinius įdomia ir prasminga popamokine veikla bei ketinantys pretenduoti į NVŠ lėšas iki 2021-08-20 gali teikti naujas NVŠ programas vertinimui ir akreditacijai bei laisvos formos prašymus dėl NVŠ programos/-ų atitikties reikalavimams pratęsimo.

NVŠ programos atitiktis reikalavimams gali būti pratęsiama, jeigu:

1. NVŠ teikėjas nepasibaigus atitikties reikalavimams terminui Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui pateikė prašymą pratęsti NVŠ programos atitiktį reikalavimams;

2. NVŠ teikėjas einamaisiais mokslo metais tinkamai vykdė NVŠ programą, buvo pasirašęs NVŠ finansavimo sutartį su Savivaldybės administracija ir įregistravęs NVŠ finansavimą gaunančius mokinius Mokinių registre;

3. NVŠ teikėjas nekeitė iš esmės NVŠ programos turinio, o atlikti nežymūs pakeitimai užregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) (anksčiau KTPRR);

4. NVŠ programos stebėsenos metu nenustatyta pažeidimų dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės ar NVŠ programos stebėsenos metu nustatyti pažeidimai ištaisyti nustatytu terminu.

Naujos (užpildytos, pasirašytos bei registruotos NŠPR) NVŠ programų atitikties reikalavimams paraiškos (originalas) teikiamos  Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui registruotu paštu: Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Skenuotą paraiškos kopiją siųsti švietimo skyriaus vyr. specialistei Violetai Purpurovič, el.p. Violeta.Purpurovic@vrsa.lt. Po termino pateiktos NVŠ programų atitikties reikalavimams paraiškos nebus registruojamos.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistę Violetą Purpurovič, el.p. Violeta.Purpurovic@vrsa.lt, tel. (8 5) 2750622.

Informacija apie atitinkančias reikalavimus NVŠ programas bus paskelbta Savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt skiltyje Švietimas / Neformalusis vaikų švietimas kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į vieną pasirinktą NVŠ programą.

NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būti įgyvendinama nuotoliniu būdu, jeigu sprendimas mokyti šiuo būdu priimtas Valstybės ir/arba Savivaldybės lygiu. Kitais atvejais NVŠ programa ar jos dalys gali būti įgyvendinamos nuotoliniu būdu, jei tai numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.

Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T3-367)

NVŠ programos atitikties reikalavimas paraiškos forma (1 priedas)

Žingsniai NVŠ teikėjams, siekiantiems NVŠ tikslinėmis lėšomis įgyvendinti NVŠ programas

Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelė


Įvertinkite naujieną