*alt_site_homepage_image*

Profesinis orientavimas

decoration

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Atsižvelgiant į profesinio orientavimo paslaugų svarbą bei siekiant sudaryti dar platesnes galimybes mokiniams gauti kokybiškas ir įvairias profesinio orientavimo paslaugas Vilniaus rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001.

Projekto rėmuose, vadovaujantis LR Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose atsižvelgiant į ugdomų mokinių skaičių susidarė minimalus karjeros specialistų etatų skaičius, įsteigtos 5,5 karjeros specialistų pareigybės (Avižienių gimnazijoje ‒ 0,5, Nemenčinės Konstanto Parčevskio, Nemenčinės Gedimino, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko ir Rudaminos „Ryto“ gimnazijose ‒ po 0,75, Pagirių ir Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijose ‒ po 1), o Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ‒ 4,3 karjeros specialistų pareigybės, aptarnauti švietimo įstaigas, kuriose nesusidarė minimalus karjeros specialistų etatų skaičius. Iš viso įsteigtos 9,8 karjeros specialistų pareigybės.

Karjeros specialistai 1‒12 klasių mokiniams teikia ugdymo karjerai, profesinio informavimo (įskaitant profesinį veiklinimą) ir profesinio konsultavimo paslaugas, baigiamųjų klasių mokiniams teikė informaciją apie studijų, profesinio mokymo galimybes ir darbo rinką, supažindino su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis ir pan.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje šalies švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Pažymėti klaidą
Loading