*alt_site_homepage_image*

Komitetai

decoration

Tarybos komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos, mero sprendimai. Komitetai gali svarstyti savo kompetencijos klausimus ir priimti rekomendacinius sprendimus.

Savivaldybės administracija, jos padaliniai, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos ir Savivaldybės kontroliuojamos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus turi apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams.

Tarybos komitetai yra atsakingi ir atskaitingi Tarybai.