*alt_site_homepage_image*

Kontrolės ir audito tarnyba

decoration
Veiklos ataskaitos

Informacija ruošiama

Finansinių ir veiklos auditų išvados ir ataskaitos

2023 m.

Vilnaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. balandžio 19 d. Nr. PA-2  rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ir atitikties auditų teiktų rekomendacijų įgyvendinimas“

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. kovo 2 d. Nr. PA-1 išvada dėl Vilniaus rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti


2022 m.

 
 
 
 
 
 

2021 m.

Viniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. spalio 19 d. išvada Nr. PA-3 dėl Vilniaus rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniam projektui finansuoti

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. rugpjūčio 3 d. išvada Nr. PA-2/1 dėl Vilniaus rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniam projektui finansuoti

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. liepos 14 d. audito ataskaita Nr. PA-1 „Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. liepos 14 d. audito išvada Nr. PA-1/1