*alt_site_homepage_image*

Birželio 7-ąją minimos 10-osios kunigo prelato Juzefo Obrembskio mirties metinės

decoration

Šiandien, birželio 7-ąją, sukanka 10 metų nuo Vilniaus krašto patriarcho – kunigo prelato Juzefo Obrembskio, kuris daugeliui buvo ir liko tikro patriotizmo ir tikėjimo pavyzdys, mirties.

Kunigas monsinjoras Juzef Obrembski (1906-03-19 – 2011-06-07) – Vilniaus krašte vadinamas Vilnijos patriarchu. 1926 m. baigęs Mazovijos Ostruvo gimnaziją, persikėlė gyventi į Vilnių, kur įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Po metų, 1927 m. perėjo studijuoti į Vilniaus Stepono Batoro universiteto Teologijos fakultetą, kurį baigė 1932 m. Tais pačiais metais birželio mėnesį buvo įšventintas į kunigus ir paskirtas dirbti į Šalčininkų r. Turgelių parapiją. 1950 m. kunigas J. Obrembski buvo paskirtas dirbti į Maišiagalos Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapiją, kur tapo vicedekanu, o nuo 1981 m. – monsinjoru. Mirė 2011 m. birželio 7 d. Maišiagaloje, eidamas 105 metus. Palaidotas Maišiagalos bažnyčios šventoriuje.

Kunigo prelato J. Obrembskio gyvenimas ypatingas ne tik ilgaamžiškumu, bet ir gausiais sielovados vaisiais. Ir nors praėjo dešimtmetis nuo kunigo prelato mirties, Jo kunigiško gyvenimo ir tarnystės vertę liudija neblėstanti tikinčiųjų meilė bei konfratrų pagarba, lydėjusi prelatą iki paskutinės dienos. Uoliai apaštalaudamas, ugningai pamokslaudamas, rūpindamasis visais savo parapijiečiais ir ne tik, jis skleidė Kristaus Evangeliją įvairių prieštaravimų draskomame pasaulyje. Asmeniškai patyręs visus didžiuosius XX a. politinio ir visuomeninio gyvenimo sukrėtimus, kunigas prelatas J. Obrembski liko ištikimas Viešpaties pašaukimui.

Kunigo prelato tarnystė Maišiagalos parapijoje tęsėsi daugiau nei 60 metų, iki 2002 m. Prelatą aplankė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Lenkijos prezidentai Lech Kaczyński ir Bronisław Komorowski, Lenkijos ambasadoriai ir vyskupai.

Jo gyvenimas ir tarnystė didžiosiomis raidėmis įrašyta į Vilniaus krašto, kurį jis taip nuoširdžiai ir karštai mylėjo, istoriją. 2002 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T3-34 už nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus rajonui Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė kunigui prelatui Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.

Už aktyvų ganytojo darbą kunigas J. Obrembski 1994 m. buvo apdovanotas Lenkijos prezidento ordinu „Polonia Restituta“, Auksiniu kryžiumi, 1992 m. – „Už nuopelnus Lenkijai“, 2008 m. kaip seniausiam Lietuvos lenkui buvo įteikta pirmoji Lenko korta. 2006 m. kunigui prelatui J. Obrembskiui suteiktas Lenkijos miesto Mazovijos Vysokis (lenk. Wysokie Mazowieckie) miesto garbės piliečio vardas. Taip pat, po mirties prelatas buvo apdovanotas Nacionalinės atminties instituto apdovanojimu „Istorijos liudininkas“, 2007 m. Juzefo Obrembskio vardu pavadinta Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija, lenkų ugdomąja kalba.

Pagerbiant kunigo prelato Juzefo Obrembskįo asmenybę parašytos kelios knygos: J. Senkevič „Żywot jak słońce“ ir Vilniaus krašto dvasininkų prisiminimų knyga apie kunigą prelatą „Józef Obrembski – kapłan według Serca Bożego“.

Prelato pasišventimas ir tarnystė įkvėpė daugeliai iniciatyvų: tradicinė, šiemet 9-ą kartą organizuota piligriminė kelionė iš Turgelių iki Maišiagalos; 2017 m. išleista knygutė vaikams su įsimintiniausiomis kunigo prelato citatomis „Kunigo prelato Obrembskio kelrodės“ (išleista fondo „Pagalba lenkams rytuose“ finansinės paramos ir Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis). Taip pat nuo 2013 m. mediniame name, kuriame savo tarnystės Maišiagaloje metu gyveno Vilniaus krašto patriarchas, veikia Maišiagalos kunigo Juzefo Obrembskio muziejus. Kasmet kovo 19 d. minima kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejaus diena bei švenčiamas Juzefo vardadienis.

 

Parengta pagal vrsa.lt ir L24.lt informaciją


Įvertinkite naujieną