*alt_site_homepage_image*

Informacija apie paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų žemėlapio projektą

decoration

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) pagal LR Vyriausybės nutarimo 2019 m. gruodžio 11 d. Nr. 1248 „Dėl Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo” 2.12. papunktį įgaliota tvirtinti paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų žemėlapio (toliau – Pakrančių teritorijų žemėlapis) projektą.

Plačiau susipažinti su Pakrančių teritorijų žemėlapiu ir specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis galima Agentūros interneto svetainėje: https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos/


Įvertinkite naujieną