*alt_site_homepage_image*

Jau netrukus prasidės Mozūriškių dvaro tvarkymo darbai

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė š. m. balandžio mėnesio pradžioje pasirašiusi rangos sutartį dėl Mozūriškių dvaro tvarkymo, jau gegužės mėnesį planuoja pradėti vykdyti dvaro rekonstravimo bei atnaujinimo darbus – sutvarkyti Mozūriškių dvarą padarant jį labiau prieinamu visuomenei ir tuo pačiu užtikrinti Vilniaus krašto tradicijų, papročių, tradicinių amatų bei kulinarinio paveldo tęstinumą.

Mozūriškių dvaras – tai Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijoje esantis XIX–XX a. kultūros ir istorijos paveldo objektas. Šiais metais Vilniaus rajono savivaldybė, kartu su rangovu UAB „Versiculus“  imasi atgaivinti šį dvarą ir paversti jį savotišku Vilniaus krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimo centru, kuriame be koncertų ir poezijos vakarų bus organizuojami įvairūs renginiai, susiję su verbų pynimo ir žolininkystės tradicijomis, edukaciniai užsiėmimai, augalų auginimas ir rinkimas, kulinarinis paveldas, tradicinių meduolių gaminimas. Taip pat bus renkama ir kaupiama informacija, susijusi su Mozūriškių dvaro sodyba ir apylinkėmis (biblioteka, audioteka).

Šis projektas susijęs su kito Vilniaus rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto „Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone“ dalimi. Šio projekto įgyvendinimo metu taip pat bus tvarkoma Mozūriškių dvaro želdyno teritorija.

Kraštovaizdžio tvarkymo tikslais ir uždaviniais yra kryptingo ir darnaus kraštovaizdžio formavimo, palaikymo bei stiprinimo, kaip ir ekologinio stabilumo, užtikrinimas Mozūriškių dvaro sodybos parko – kultūros paveldo objekto ir gamtinio karkaso teritorijoje.

Vilniaus rajonas džiaugiasi ir didžiuojasi savo gyventojais bei jų nenustygstančiu noru dalyvauti kultūrinėje veikloje, domėtis ir puoselėti tradicijas. Sutvarkius dvarą bus patenkintas jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų kokybiško laisvalaikio praleidimo bei su kultūra ir tradicijomis susijusios savišvietos poreikis. Čia bus organizuojami renginiai ir edukacinės programos, skirtos plačiai auditorijai – tiek vaikams ir jaunimui, tiek suaugusiems ir senjorams.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama tvarkyti ir kapitaliai suremontuoti Mozūriškių dvaro sodybos dvarininko namą bei ūkinį pastatą, kurie šiuo metu yra avarinės būklės ir neatitinka viešiesiems pastatams keliamų higienos, neįgaliųjų prieigos, darbuotojų darbo ir vartotojų aptarnavimo reikalavimų.

Šio projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas pritaikyti Mozūriškių dvaro sodybos dvarininko namą, kartu su pirmuoju ūkiniu pastatu, jo patalpas ir infrastruktūrą naujoms sąlygoms ir visuomenės švietimui bei Vilniaus krašto kultūros ir tradicijų išsaugojimui. Į projekto suplanuotus infrastruktūros pokyčius įeina pastato erdvių pritaikymas lankytojų poreikiams, naujos įrangos bei baldų įsigijimas, pastato pritaikymas neįgaliesiems.

Darbų atlikimo terminas – 12 mėn. su galimybe pratęsti šį terminą iki 3 mėn.


Įvertinkite naujieną