*alt_site_homepage_image*

Jau šeštus metus iš eilės verslo liudijimų įkainiai bei lengvatos nesikeis

decoration

Spalį posėdžiavusi Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė nedidinti verslo liudijimų įkainių 2022 metais. Toks sprendimas priimamas jau 6 metus iš eilės siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Vilniaus rajono gyventojams vystyti smulkųjį verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus. Mažiausias fiksuotų pajamų mokestis vienai dienai vykdant veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje 2022 m. ir toliau sieks tik 0,25 Eur, o didžiausias mokestis vienai dienai neribojant veiklos teritorijos – 1,87 Eur. Nesikeis ir lengvatų dydžiai bei jų gaunančių asmenų sąrašas.

Įkainių nedidinimas – puiki priemonė skatinti verslumą

2022 m. fiksuotas pajamų mokesčio dydis, taikomas vykdomai veiklai neribojant teritorijos liks kaip ir 2021 m. – 684 Eur. Atsižvelgiant į veiklos rūšies mastą, paklausumą, pelningumą ir kt. savybes, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės miesto savivaldybės teritoriją), mokestis bus diferencijuojamas nuo 90 iki 240 Eur.

Vilniaus rajono savivaldybė kasmet aukštose pozicijose pagal išduodamų verslo liudijimų skaičių

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, š. m. spalio 1 d. Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 4 vietą, pagal įsigytų verslo liudijimų mokėtiną sumą – 6 vietą iš 60 savivaldybių, tarp rajonų savivaldybių – 1 vietą.

Per 2021 m. (sausis–rugsėjis), taikydama patvirtintus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos tarifus, VMI išdavė 3 175 verslo liudijimus, iš jų 1 022 lengvatinius. Surinkta 205 736 Eur gyventojų pajamų mokesčio, o suteikta lengvatų suma siekė 17 059 Eur.

Iš visų išduotų liudijimų pagal vykdomą teritoriją daugiausia įsigyta verslo liudijimų vykdyti veiklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje – 1 286 verslo liudijimai, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje – 1 049 verslo liudijimai,  konkrečioje (svetimoje) savivaldybėje – 999 verslo liudijimai, Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus anksčiau minėtą teritoriją) – 79 verslo liudijimai.

Suma:

81 380

33 625

8 722 863

2 951 287

 

2021 metų duomenys

Apskritis

Savivaldybės kodas

Savivaldybės pavadinimas

Gyventojų skaičius

Gyventojų su lengvatomis skaičius

Mokėtina suma (Eur)

Lengvatų suma (Eur)

Vilniaus

13

Vilniaus m. sav.

20 333

8 243

4 377 575

1 537 955

Kauno

19

Kauno m. sav.

8 641

4 710

1 245 059

581 022

Klaipėdos

21

Klaipėdos m. sav.

5 614

1 578

626 049

138 960

Vilniaus

41

Vilniaus r. sav.

3 175

1 022

205 736

17 059

Šiaulių

29

Šiaulių m. sav.

2 732

1 663

207 293

109 529

Kauno

52

Kauno r. sav.

2 628

432

101 321

12 955

Klaipėdos

25

Palangos m. sav.

2 447

1 072

266 316

70 889

Panevėžio

27

Panevėžio m. sav.

2 298

1 355

177 670

55 828

Klaipėdos

55

Klaipėdos r. sav.

1 868

609

86 344

15 650

Alytaus

11

Alytaus m. sav.

1 521

826

93 084

62 225


Populiariausios išlieka paslaugų, prekybos ir gamybos sritys

Per šių metų sausio–rugsėjo mėnesius, daugiausia verslo liudijimų buvo įsigyta paslaugų – 2 594 (mokėtina suma – 166 326 Eur), prekybos – 480 (mokėtina suma 25 920 Eur), bei gamybos – 231 (mokėtina suma 13 490 Eur), srityse.

Paslaugų srityje 2021 m. I–III ketv., kaip ir 2020 m., daugiausia išduota su statybos darbais susijusių verslo liudijimų net  – 1 107, kai praeitais metais buvo daugiau nei šimtas mažiau – 1 003. Gyvenamosios paskirties patalpų nuomai išduoti 242 verslo liudijimai. Nemažai – 187 verslo liudijimai išduoti kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veiklai. Vis dar išlieka populiarios grožio paslaugos – kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veiklai išduoti 175 verslo liudijimai. 

Gamybos sektoriuje daugiausia verslo liudijimų buvo įsigyta baldų gamybai (63), taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamybai (54), veislinių naminių gyvūnėlių auginimui išduoti 35 verslo liudijimai.

Verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašas nesikeis

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu, 2022 m. verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašas nesikeis. Lengvatos ir toliau bus taikomos pensininkams, bedarbiams, neįgaliesiems asmenims, rajono gyventojams auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų, mokiniams ir kt.

Lengvatos ir toliau galios emigrantams, grįžusiems į Lietuvą. Siekiant prisidėti prie emigracijos mažinimo ir grįžtamosios emigracijos skatinimo, dar 2019 m. Vilniaus rajono taryba patvirtino papildytą Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių sąrašą. Sąraše numatyta lengvata gyventojams, kurie grįžo į Lietuvą prieš 12 mėnesių, skaičiuojant nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos.

Verslo įkainių nedidinimas ne vienintelė pagalba verslui

2020 m. nuo pandemijos nukentėjusiam verslui Savivaldybė ištiesė pagalbos ranką ir priėmė svarbų sprendimą suteikti 25 proc. žemės, nekilnojamojo turto bei žemės nuomos mokesčių lengvatas visiems juridiniams asmenims neatsižvelgiant į tai, ar šie mokesčių mokėtojai patenka į ūkio subjektų sąrašą, kurių veikla dėl karantino paskelbimo buvo ribojama arba draudžiama karantino metu.

Šio sprendimo pagrindu 2020 m. juridiniams asmenims žemės mokesčio lengvatos dydis siekė 112 415 Eur, valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos dydis – 26 796 Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 115 911 Eur (galutinė nekilnojamojo turto mokesčio suteiktos lengvatos suma bus žinoma metų pabaigoje, kadangi dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo iš juridinių asmenų dar sulaukiama paklausimų ir dar vyksta šio mokesčio apskaičiavimų tikslinimas).  

Su fiksuotais pajamų mokesčio dydžiais, taikomais įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašu galite susipažinti čia.

Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigysiantiems verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą rasite čia.


Įvertinkite naujieną