*alt_site_homepage_image*

Kviečiame pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija

decoration

Mieli Vilniaus rajono gyventojai, ar žinote, kad galite pretenduoti į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija)?

Kompensacijos dydžiai vienam asmeniui ar šeimos nariui 2021 m.:

1. kai Kompensacija mokama 1 asmeniui – 64,96 eurų per mėnesį;

2. kai Kompensacija mokama 2 asmenų šeimai – 45,47 eurų per mėnesį;

3. kai Kompensacija mokama 3 asmenų šeimai – 38,98 eurų per mėnesį;

4. kai Kompensacija mokama 4 ir daugiau asmenų šeimai – 35,73 eurų per mėnesį.


JEIGU:

• ne trumpesniam nei vienerių metų terminui išsinuomojote būstą Vilniaus rajono teritorijoje ir įregistravote nuomos sutartį nekilnojamojo turto registre;

• savo gyvenamąją vietą esate deklaravę Vilniaus rajone arba esate įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Vilniaus rajone;

Jūsų pajamos ir turtas neviršija šių dydžių:

- asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 62 VRP* dydžių (7 936 Eur) ir turtas – 93 VRP dydžių (11 904 Eur);

- dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 122 VRP dydžių (15 616 Eur) ir turtas – 168 VRP dydžių (21 504 Eur);

- keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 35 VRP dydžių (4 480 Eur) ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP dydžių (9 600 Eur); 

• neturite būsto arba jis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;

• esate deklaravę savo (šeimos) turtą (įskaitant gautas pajamas) už 2020 m. VMI, pateikiant FR0001 deklaraciją.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai pateikite:

1. prašymą:

suteikti paramą būstui įsigyti (gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją) BP-2 (parsisiųsti)

arba prašymą:

suteikti paramą būstui išsinuomoti (gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją) BP-4 (parsisiųsti);

2. pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties, pagal kurią asmuo (šeima) išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybės) priklausantį būstą, esantį Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, kopiją;

3. rašytinį sutikimą, kad Savivaldybės administracija Įstatymo nustatyta tvarka tvarkytų ir gautų iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų Jūsų (Jūsų šeimos narių) asmens duomenis ir informaciją (apie šeimos sudėtį, asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Jūsų (Jūsų šeimos) nuosavybės teise turimą (arba neturimą) nekilnojamąjį turtą.

Plačiau susipažinti su Kompensacijos teikimo ir mokėjimo tvarka galite čia.

Dėl išsamesnės informacijos gali kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrių (Vilnius, Rinktinės g. 50, 207 kab.), tel. (8 5) 273 0407, arba el. paštu bozena.buiko@vrsa.lt.

* VRP (valstybės remiamos pajamos) dydžiai skelbiami Socialines apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/socialine-statistika.html.


Įvertinkite naujieną