*alt_site_homepage_image*

Pasirašyti susitarimai dėl 2024-2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos ir Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijų įgyvendinimo

decoration

Šiandien, birželio 18 d. vykusiame Vilniaus regiono plėtros tarybos narių visuotiniame dalyvių susirinkime pasirašytos dvi svarbios sutartys: susitarimas dėl 2024-2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo ir susitarimas dėl 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo.

„Dėl šių svarbių sutarčių ilgai vyko derybos. Džiaugiuosi, kad su kitų savivaldybių merais radome susitarimą ir Vilniaus rajone bus įgyvendinami svarbūs projektai, kurių naudą pajus rajono gyventojai ir atvykę svečiai. Bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis galėsime didinti turizmo potencialą, švietimo paslaugų prieinamumo kokybę ir vystyti kūrybines industrijas. Tikiu, kad bendromis pastangomis stipriname Vilniaus regioną. Turime daug iššūkių ir kartu – neišnaudotų galimybių“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.

Susitarimas dėl 2024-2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo pasirašytas su Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono ir Ukmergės rajono savivaldybių merais. Jame numatyta kooperuoti darbą, žinias ir organizacinius išteklius, bendrai naudotis projektų metu sukurtais savivaldybių objektais, siekiant įgyvendinti strateginius tikslus – didinti turizmo potencialą, švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę, vystyti kūrybines industrijas ir kt.

Vienas iš svarbiausių numatytų projektų – Europos geografinio centro komplekso steigimas, kuris taps Vilniaus rajono vizitine kortele. Čia planuojama plėsti pažintinio turizmo, formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas. Visos šios veiklos papildys vieną kitą, turėdamos vieną atspirties tašką – „Geografinis Europos centras – išmaniosios kūrybos ir ateities sprendimų kalvė“.

Kiti planuojami projektai įgyvendinant 2024-2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategiją: Maišiagalos piliakalnio ir Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu pritaikymas lankyti, Vilnojos ežero rytinės pakrantės sutvarkymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas.

Projektų, kurie bus įgyvendinami Vilniaus rajone, bendra vertė siekia beveik 12 mln. Eur, iš jų Europos sąjungos lėšos sudaro 6,8 mln. Eur, bendrojo finansavimo lėšos – 3,3 mln. Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – beveik 1,8 mln. Eur.

Susitarimas dėl 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo pasirašytas su Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybių merais.

Įgyvendinant minėtą strategiją, Vilniaus rajone bus didinamas švietimo paslaugų prieinamumas, pastatant ir įrengiant priestatą Vilniaus r. Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje.

Naujame gimnazijos priestate planuojama ne mažiau nei po 3 priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupes, taip pat papildomos patalpos ugdymo veikloms, miegojimui, maitinimui, bus įrengti sanitariniai mazgai ir kt.

Daugiau erdvės bus ir pradinukams. Priestate projektuojama ne mažiau kaip 12 pradinių klasių. Taip pat bus įrengtos drabužinės, sanitariniai mazgai, fizinio aktyvumo salė pradinių klasių mokiniams ir laisvalaikio kambarys.

Planuojama, kad pradinukai turės ir naują laboratoriją tiriamiesiems darbams. Priestato infrastruktūra bus pritaikyta visos dienos mokyklos veikloms.

Bendra projekto vertė siekia 6 mln. Eur. Europos sąjungos paramos lėšos sudarys 2 mln. Eur, likusi dalis bus skirta iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.


Vilniaus regiono plėtros tarybą sudaro 8 savivaldybės: Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono. Taryba siekia planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Vilniaus regione, skatinti socialinę, ekonominę Vilniaus regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimą, savivaldybių bendradarbiavimą ir kt.

 

Nuotr. Vladas Ščiavinskas


Įvertinkite naujieną