*alt_site_homepage_image*

Paskutinė savaitė pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus

decoration

Primename žemdirbiams, kad iki liepos 8 d. dar yra galimybė pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus. Pavėluotai, taikant deklaracijų pateikimo vėlavimo sankcijas, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc.

Liepos 4 d. duomenimis Vilniaus rajone yra pateikta 3 166 paraiškų. Praeitais metais tokiu pačiu metu deklaravusių skaičius sudarė 3 605.

Raginame ūkininkus kuo greičiau teikti deklaracijas ir esant klausimų – aktyviai konsultuotis su seniūnijose dirbančiais specialistais telefonu arba el. paštu. Vilniaus rajono seniūnijų kontaktus galima rasti čia.

Žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykti į Vilniaus rajono seniūnijas, kuriose registruota žemės ūkio valda.

Po liepos 8 d. paraiškos nebus priimamos, išskyrus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Iki paramos gavimo datos pareiškėjas dar gali atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus arba paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie Nacionalinės mokėjimo agentūros planuojamą patikrą vietoje arba paraiškoje aptiktas klaidas jo pasirinktu informavimo būdu (raštu, paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu) arba nuo informacijos apie aptiktas klaidas atsiradimo informaciniame portale dienos.

Nuo paraiškos pateikimo dienos iki paramos gavimo dienos pareiškėjas gali keisti pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis – banko sąskaitos numerį arba kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, el. pašto adresą). Tai galima padaryti ir prisijungus prie NMA informacinio portalo.

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com


Įvertinkite naujieną