*alt_site_homepage_image*

Patvirtintame Vilniaus rajono 2024 metų biudžete – 209 mln. eurų

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė žengė tvirtą žingsnį į priekį – ketvirtadienį taryba patvirtino 2024 metų biudžetą. Jis siekia 209 mln. 128 tūkst. eurų. Tai 36,1 mln. eurų daugiau nei pernai. Patvirtintas ir 2024–2026 metų strateginis veiklos planas, numatantis, kam bus skirtos biudžeto lėšos.

Minėtas biudžetas susidaro iš savivaldybės biudžeto lėšų – 148,8 mln., valstybės dotacijų – 56,9 mln., biudžetinių įstaigų pajamų – 3,1 mln. ir ES lėšų – 0,3 mln. Numatyta daug naujų priemonių, kuriomis siekiama dar labiau didinti švietimo kokybę ir prieinamumą, gerinti rajono kelių, gatvių infrastruktūrą, įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą, tinkamai vystyti rajono teritoriją.

Pasak Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus, didėjantis biudžetas leis užtikrinti ilgalaikę ir strateginę rajono plėtrą, spręsti opiausias gyventojų problemas, kurti geresnę jų gyvenimo kokybę.

„Džiaugiuosi, kad po ilgų ir konstruktyvių diskusijų rastas sutarimas ir taryba patvirtino biudžetą. Nėra paprasta jį suderinti. Tai didelis darbas, reikia atsižvelgti į visų įstaigų poreikius, politinę programą, rasti kitų politinių jėgų pritarimą. Biudžete atsiranda naujų priemonių, kurios buvo tiek mano rinkiminėje programoje, tiek ir frakcijų susitarime. Ar biudžete yra viskas, ko pakanka tolesniam rajono vystymuisi? Kol kas tikrai dar ne. Turime, kur pasitempti. Bet tai yra tvirtas pagrindas tolesnei veiklai. Gavę papildomų lėšų toliau teiksime geriausius sprendimus“, – sako R. Duchnevič.

Pagrindinis prioritetas – švietimas

Didžiausia biudžeto dalis atiteko švietimui. Jam savivaldybė skirs 42,2  proc. viso biudžeto arba 88,3 mln. Eur. Palyginti su 2023 m. biudžetu, ši suma paaugo 16,5 mln. eurų.

Savivaldybė daugiau finansuos neformalųjį vaikų švietimą (NVŠ), kad galimybę lankyti būrelį turėtų visi rajono vaikai. NVŠ mokyklų veiklų vykdymui, ugdymo aplinkos gerinimui, programų finansavimui, taip pat mokinių vasaros poilsio organizavimui skiriama apie 3,5 mln. eurų.

Pirmą kartą savivaldybė pradės modulinių darželių nuomos programą, siekiant kurti daugiau vietų vaikams. Numatytos lėšos paruošiamiesiems darbams dėl ikimokyklinių grupių steigimo.

Šį rugsėjį planuojamo atidaryti Didžiosios Riešės vaikų darželio statybos darbams skiriama – 1,2 mln. eurų, Avižienių gimnazijos sporto aikštyno įrengimo ir priestato statybos darbams – 1 mln., Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos modernizavimui su aktų salės ir muzikos mokyklos pastatų statybai – 510 tūkst. Per metus tikimasi įgyvendinti Pagirių gimnazijos priestato projektavimo darbus.

Susisiekimo ir teritorijų vystymas

Patogios ir saugios susisiekimo sistemos plėtrai šiais metais numatoma apie 15 mln. eurų. Ją sudarytų savivaldybės biudžeto, savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

Jos bus skirtos naujų kelių ir gatvių remontui bei įrengimui, apšvietimo infrastruktūros tvarkymui, saugių sąlygų užtikrinimui pėstiesiems ir dviratininkams.

Didelis dėmesys bus skiriamas tinkamam teritorijų planavimui. Savivaldybė neseniai pasirašė sutartį su UAB „Tyrens Lietuva“ dėl savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo. Biudžete numatytos lėšos tolimesnėms procedūroms.

Plėtojant viešąsias erdves, Rudaminos kaimo turgavietės rekonstrukcijai skiriama apie 671 tūkst., kompleksiškam Juodšilių gyvenvietės sutvarkymui – 559 tūkst., prasidės daugiafunkcių poilsio ir laisvalaikio zonų kūrimas Riešės kaime.

Didesnis gyventojų įtraukimas

Savivaldybė, siekdama dar labiau įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą, pirmą kartą pradės dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą. Ji leis gyventojams nuspręsti, kur panaudoti lėšas. 

Komunalinio ūkio tvarkymas

Saugesnės ir švaresnės gyvenamosios aplinkos kūrimui Vilniaus rajone finansavimas didėja nuo 30,7 mln. iki 36,1 mln. eurų.

Savivaldybė plės komunalinio ūkio infrastruktūrą, pereis prie atsinaujinančių energijos šaltinių, pradės spręsti opią problemą dėl lietaus nuotekų tinklų įrengimo.

Siekiant puoselėti gyvenamąją aplinką, mažinti aplinkos taršą, numatyta įgyvendinti aplinkos teršimo mažinimo ir kitas priemones, organizuoti priešgaisrinę saugą.

Daugiau socialinės paramos ir pagalbos

Socialinės atskirties mažinimui biudžetas auga nuo 22,1 mln. eurų iki 29,4 mln. Eur. Daugiausiai finansavimo atiteks socialinės paramos skyrimui nepasiturintiems gyventojams – 8,4 mln. eurų. Socialines paslaugas teikiančių centrų veiklai užtikrinti skiriama 7,3 mln. eurų.

Planuojama įrengti Dienos socialinės globos centrą vaikams su negalia Putiniškių kaime (Sudervės sen.) bei Neįgaliųjų dienos užimtumo centrą Keturiasdešimt Totorių kaime (Pagirių sen.). Tam skiriama 700 tūkst. eurų. Toliau bus plėtojami socialinio būsto projektai.

Didinamos lėšos kultūros, sporto ir turizmo plėtrai

Kultūros, sporto ir turizmo plėtrai savivaldybės biudžetas didėja 1,2 mln. eurų, iki 12,6 Eur. Pagiriuose, kur nebuvo nei kultūros centro, nei filialo, prasidės tokio centro statybos, bus organizuojama rekreacinės teritorijos rekonstrukcija. Kultūros infrastruktūros projektų stiprinimas numatytas ir kitose gyvenvietėse.

Savivaldybė skirs lėšas tolimesniems Skaidiškių sporto komplekso statybos ir viešųjų erdvių sutvarkymo darbams, projektuos sporto ir laisvalaikio kompleksus Nemenčinės mieste bei Rudaminoje.

Religijų sakralinio paveldo išsaugojimui savivaldybė skirs 50 tūkst. eurų.

Stiprinama gyventojų sveikatos priežiūra

Viešųjų sveikatos paslaugų užtikrinimui skiriama 2,7 mln. eurų. Savivaldybė, stiprindama sveikatos priežiūrą, nemažą dėmesį skirs narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolei bei vartojimo prevencijai.


Įvertinkite naujieną