*alt_site_homepage_image*

Prezidentūroje pristatyta Nacionalinės šeimos tarybos veikla

decoration

Spalio 23 d. Nacionalinės šeimos tarybos nariai, tarp kurių yra ir Vilniaus rajono savivaldybės atstovė, Šeimos tarybos pirmininko pavaduotoja Kristina Malinovska, susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda ir jo patarėjais. Susitikime pristatyta Nacionalinės šeimos tarybos veikla, diskutuota ekonominio šeimų saugumo, įsipareigojimų šeimai skatinimo, jos tvarumo, atvirumo ir pagarbos gyvybei klausimais.

Šalies vadovas pažymėjo, kad valstybės šeimos politika turi užtikrinti pagarbą šeimoms, suteikti šeimoms jas stiprinančias socialines ir ekonomines garantijas, užtikrinti visiems šeimos nariams prieinamas kokybiškas paslaugas ir palankias sąlygas tėvams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.

„Lietuvai reikia konsoliduoto politinio posūkio stiprinant šeimas. Sprendimų, kurie apsaugotų ir stiprintų šeimas, drąsintų žmones jas kurti. Šeimos skleidžia solidarumo kultūrą, kuria tvirtą visuomenės audinį, asmeninių ryšių tinklą, kuriame visi ir kiekvienas gali jaustis saugiai. Būtent šeimos yra esminis valstybės stabilumo pagrindas“, – sakė Prezidentas.

„Džiaugiuosi, turėdama galimybę priklausyti Vilniaus rajono šeimos tarybai, o taip pat atstovauti Vilniaus rajono šeimas ne tik vietos, bet ir nacionaliniu mastu Nacionalinėje šeimos taryboje. Susitikimo su Lietuvos Respublikos Prezidentu metu pristatėme Nacionalinės šeimos tarybos aktualijas, pasidalijome įžvalgomis, dalyvavome konstruktyvioje diskusijoje, siekiant stiprinti šeimos politiką Lietuvoje. Džiaugiuosi, kad šeimos tarybos klausimai yra labai aktualūs ir opūs Prezidentui. Tikiuosi, kad ir toliau dalinsimės patirtimi ir priimsime naudingus sprendimus, kaip kurti veiksmingą šeimos politiką, palankią šeimai aplinką“, – apie vykusį susitikimą sakė K. Malinovska.

Nacionalinė šeimos taryba – Seimui atskaitinga, iš savivaldybių Šeimos tarybų, mokslo ir studijų institucijų, šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovų sudaryta šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo vertinimo patariamoji institucija.

Tarybą sudaro 15 narių: penki savivaldybių šeimų tarybų atstovai, trys mokslo ir studijų institucijų atstovai, tyrinėjantys šeimos politikos klausimus, septyni šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovai.

Į Nacionalinę šeimos tarybą nuo 2019 m. yra deleguota Vilniaus rajono savivaldybės atstovė – Vilniaus rajono šeimos tarybos pirmininko pavaduotoja, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska.

Parengta pagal LRP ir VRSA informaciją
Nuotr. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija / Robertas Dačkus


Įvertinkite naujieną