*alt_site_homepage_image*

Pristatytas 2021 m. Savivaldybių gerovės indeksas. Vilniaus rajonui atiteko garbinga 9 vieta

decoration

Paskelbtame Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) sudarytame Savivaldybių gerovės indekse Vilniaus rajono savivaldybė iš visų 60 savivaldybių užėmė aukštą 9 vietą.

Vilniaus rajono savivaldybei skirti 4,5 balai. Tiek pat skirta ir Kauno rajono savivaldybei, kuriai atiteko 8 vieta. Geriausiai įvertintas Vilniaus miestas, gavęs 6,5 balų, antroje vietoje atsidūrė Klaipėdos rajono savivaldybė, surinkusi 5,4 balų, trečioje – Neringos savivaldybė (5,4 balų).

Indekse matuojami socialinio ir fizinio saugumo, ekonominiai, švietimo ir demografiniai rodikliai. Indeksui naudota oficiali statistika iš Lietuvos Statistikos departamento, Lietuvos Užimtumo tarnybos, Higienos instituto, Švietimo valdymo informacinės sistemos.

Kartu su naujausiais 2021 m. rodikliais, pristatomi ir 2016 – 2021 m. rodikliai.


Geriausiai Vilniaus rajonas įvertintas sveikos demografijos ir gyvybingos ekonomikos srityse

Vilniaus rajono savivaldybė buvo gerai įvertinta demografijos srityje. Komponentas „Sveika demografija“ buvo indekso sudarytojų įvertintas net 7,9 balo. Pagal šį rodiklį Vilniaus rajono savivaldybė iš visų 60 savivaldybių užima aukštą 3 vietą, lenkdama 57 savivaldybes, netgi sostinę.

Iš žiedinių savivaldybių – Vilniaus rajono savivaldybė yra antroje vietoje, aplenkė tik žiedinę Klaipėdos r. savivaldybę, kuri surinko maksimalų balų skaičių – 10.

Lyginant Vilniaus rajonui atitekusias vietas nuo 2016 m. – sveika Vilniaus rajono demografija visada buvo vertinama labai aukštai. 6 metų laikotarpyje žemesnės vietos nei 4 vieta Vilniaus rajonas neturėjo. 2020 m. buvo iškovota garbinga 2 vieta.

Vertinant sveikos demografijos komponentą, buvo matuojami šie statistikos rodikliai: demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje, netto migracija (balansas tarp atvykusiųjų ir išvykusiųjų asmenų).

Pagal rodiklį „Gyvybinga ekonomika“ Vilniaus rajonas 2021 m. pakilo 3 pozicijomis. Surinkus 3,5 balų Vilniaus rajono savivaldybė užėmė 10 vietą. 2020 m. buvo skirta 13 vieta, o per 6 metus žemesne negu 13 vieta, Vilniaus rajonas nebuvo įvertintas.  

Lyginant su žiedinėmis savivaldybėmis, Vilniaus rajoną aplenkė tik Kauno r. savivaldybė, surinkusi nežymiai aukštesnį – 3,9 įvertinimą balais.

Gyvybingos ekonomikos komponentas buvo vertinimas pagal darbo užmokestį (netto mėnesinis), veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičių metų pradžioje, veikiančius ūkio subjektus metų pradžioje, tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias vienam gyventojui metų pabaigoje, užimtumo lygį.


Aukštai įvertintas „Socialinio saugumo“ komponentas

Socialinio saugumo srityje Vilniaus rajonas iškovojo 15 vietą, surinkęs 3,1 balo. Iš žiedinių savivaldybių Vilniaus rajono savivaldybė yra antroje vietoje pagal socialinį saugumą. Pirmoje vietoje Klaipėdos r. savivaldybė surinkusi 4,7 balo.

Socialinio saugumo komponentą sudarė socialinės paramos gavėjų skaičius, nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius, ilgalaikių bedarbių skaičius, moterų / vyrų užimtumo santykis bei skurdo rizikos lygis.


6-omis pozicijomis aukščiau pagal „Fizinio saugumo“ rodiklį

2021 m. Vilniaus rajono savivaldybė pakilo net 6 pozicijomis aukščiau pagal Fizinio saugumo rodiklį ir, surinkusi 2,2 balą, užėmė 26 vietą. 2020 m. Vilniaus rajonas buvo 32 vietoje, o 2019 m. – 49.

Fizinio saugumo komponentą sudarė šie statistikos rodikliai: saugumas keliuose, nusikalstamumas, medicinos pagalbos prieinamumas, mirštamumas nuo neužkrečiamų ligų.


Švietimo sritis

Švietimo srityje Vilniaus rajonas buvo įvertintas 5,6 balo ir užėmė 43 vietą. Lyginant su 2020 m. Vilniaus rajonas pakilo 7 pozicijomis. Visgi, taikyta metodologija, vertinant šį indeksą, neatskleidžia visos švietimo sistemos situacijos Vilniaus rajone.  

Švietimo srityje reitingo sudarytojai vertino tokius kriterijus kaip: nelankančių mokyklos privalomo mokytis amžiaus vaikų dalis, 4-6 metų vaikų ugdymo aprėptis, mokiniai dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo programose arba lanko bendrojo ugdymo mokyklų būrelius, abiturientų, gavusių 51-100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – matematika, abiturientų, gavusių 51-100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – lietuvių.

Švietimas visada buvo ir bus prioritetinė Vilniaus rajono savivaldybės sritis. Kasmet švietimo sričiai skiriama didžiausia biudžeto dalis. Kiekvienais metais investuojama labai daug į švietimo įstaigų infrastruktūrą, saugios ir modernios mokyklos aplinkos kūrimą. Švietimo įstaigoms 2021 m. skirta 51 mln. 679 tūkst.  Eur (2020 m. – 48 mln. 11,7 tūkst. Eur). Iki šiol atnaujinta net 87 proc. švietimo įstaigų.

Daug dėmesio skiriama ir neformaliajam vaikų švietimui, kuris yra vienas iš vertinamų tyrimo rodiklių. Visose bendrojo ugdymo mokyklose veikia būreliai: 108 sporto, 50 dailės, 27 dramos grupės, 36 chorai, 61 choreografijos, 43 vokaliniai ir instrumentiniai ansambliai bei 279 kitos grupės, iš viso 604 neformaliojo švietimo grupės, kurias po pamokų lanko per 5 tūkst. mokinių (63,7 proc. visų mokinių) – daugiau nei 2020 m. 2021 m. NVŠ programoms buvo panaudota beveik 344 tūkst. eurų. Aktyviai organizuojama ir projektinė veikla mokyklose.

Verta pabrėžti, kad siekiant plėtoti mokinių gabumus, muzikos ir meno mokyklų lankymo įkainiai Vilniaus rajone yra vieni mažiausių Lietuvoje, o sporto mokyklos lankymas išvis nemokamas.

Geri pasiekimai ir mokinių valstybių brandos egzaminų srityje. 2020/2021 mokslo metais Vilniaus rajone buvo pelnytas 61 šimtukas iš valstybinių brandos egzaminų. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą išlaikė beveik 80 proc. visų laikiusių abiturientų iš Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių mokyklų, du abiturientai įvertinti šimtukais, o lietuvių k. ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą (MBE) išlaikiusiųjų procentas 4 metus iš eilės yra aukštesnis nei respublikoje.

2021 m. 80,35 proc. dvyliktokų matematikos žinios buvo įvertintos teigiamai, o 2 abiturientai džiaugiasi pelnę 100 balų įvertinimą. Praėjusiais mokslo metais, palyginus su 2019 m. ir 2020 m., ženkliai sumažėjo matematikos egzamino neišlaikiusių abiturientų skaičius.

Džiaugiamės, kad nepaisant to, kad minėti mokslo metai atnešė daug iššūkių ir teko mokytis nuotoliniu būdu bei nemažai ruoštis savarankiškai, šimtukų skaičius auga. Nors 2021 m. nepavyko pagerinti 2020 m. mokslo metų šimtukų rekordo, kuomet iš viso buvo surinkti 76 šimtukai, palyginus su 2019 ir 2018 metais – šimtukų skaičius nuolat auga.


Tikimės, kad ateityje Savivaldybė dėl palankių sprendimų judės į priekį ir užims dar aukštesnes pozicijas skelbiamuose Savivaldybių tyrimuose.

Susipažinti su 2021 metų Lietuvos savivaldybių gerovės indeksu galite čia.


Įvertinkite naujieną