*alt_site_homepage_image*

Rukainių gimnazijos bendruomenė džiaugiasi atnaujintomis edukacinėmis erdvėmis

decoration

Rukainių gimnazijoje įgyvendintas virš 2 metų trukęs edukacinių erdvių modernizavimo projektas, kurio metu gimnazijos patalpos pasikeitė neatpažįstamai – atlikti remonto darbai, sukurtos šiuolaikiškos mokymo(-si) patalpos, įgyta mokinių ugdymui reikalinga įranga, baldai. Visa tai sukūrė modernios, jaukios ir saugios gimnazijos įvaizdį.

Projektas „Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“ įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Bendra projekto vertė siekia 1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 510 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarė 45 tūkst. Eur, likusią sumą – 445 tūkst. Eur skyrė Vilniaus rajono savivaldybė.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. pabaigoje.

 
Modernizuotos patalpos užtikrins puikias ugdymosi ir darbo sąlygas

Projekto metu modernizuotos gimnazijos pradinukų, technologijų, fizikos, chemijos ir biologijos klasės, holai, koridoriai, aktų, sporto salės, bibliotekos, skaityklos ir kitos erdvės. Įgyti nauji baldai, suremontuotos sienos, lubos, grindys, pakeisti šviestuvai, el. instaliacija, vidaus durys, įrengta gaisrinė signalizacija. Gimnazijos aktų salė pasipildė modernia vaizdo ir garso aparatūra.

Modernizuojant gimnazijos patalpas visų pirma buvo orientuotasi į kokybišką šiuolaikišką ugdymą, tad įsigyta mokinių ugdymui reikalinga įranga: interaktyvios lentos, 3D įranga (projektorius, akinukai, 3D programinė įranga), kalbų mokymosi įranga, interaktyvios grindys, 3D spausdintuvas. Taip pat buvo nupirkta reikalinga laboratorinė ir tyrinėjimo įranga: meistrystės, robotikos ir kt.

Siekiant užtikrinti saugų, komfortišką fizinį vaikų pasirengimą gimnazijos sporto sales papildė nauji įvairūs treniruokliai, suoliukai, krepšinio lentos, rankinio vartai, gimnastikos sienelės, švieslentė ir kt. Sutvarkyti persirengimo kambariai.

Rukainių gimnazijos direktorius Oleg Nikončik džiaugiasi, kad gimnazija pasikeitė neatpažįstamai, nes gimnazijos fizinė bei socialinė aplinka buvo pasenusi, trūko kūrybiškumą skatinančių erdvių.

„Džiaugiamės, kad mūsų gimnazija tapo šiuolaikiškesnė, šviesesnė ir jaukesnė. Čia puikios sąlygos ir mokiniams siekti kuo geresnių rezultatų, ir gimnazijos kolektyvui dirbti“, – sakė Rukainių gimnazijos direktorius.


Įvertinkite naujieną