*alt_site_homepage_image*

Socialinė globa šeimos principu: dar du bendruomeniniai vaikų globos namai Nemenčinės seniūnijoje

decoration

Logotipai

Balandžio 15 d. Piliakalnio kaime (Nemenčinės sen.) vyko naujų bendruomeninių vaikų globos namų įkurtuvių šventė. Šie nauji namai skirti suteikti šiltą prieglobstį ir mylinčią aplinką vaikams, netekusiems tėvų globos.

„Džiaugiuosi sėkmingai pabaigtu projektu, kuris užtikrina bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtrą Vilniaus rajone, didina bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, suteikia globojamam vaikui tinkamas gyvenimo sąlygas ir aplinką, skatina jų savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenėje.

Įgyvendinus šį projektą, Vilniaus rajone nebeliko institucinių vaikų globos namų – vaikai apgyvendinti nedideliuose, jaukiuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose“, – kalbėjo Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.

Simbolinę bendruomeninių vaikų globos namų atidarymo juostą perkirpo meras R. Duchnevič ir VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ direktorė Jurgita Pukienė. Bendruomeninius vaikų globos namus pašventino ir juose dirbantiems bei gyvenantiems Dievo palaimos prašė Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas  kun. Arūnas Kesilis.

Šiuo metu bendruomeniniuose globos namuose jau girdimas vaikų džiugesys ir šurmulys – abiejuose namuose gyvena 16 vaikų, kurie šiandien su džiaugsmu pasitiko atvykusius svečius.

Atidarymo šventėje taip pat dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska ir Investicijų skyriaus vyr. specialistė Joana Trusevič.

Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“ metu Nemenčinės seniūnijoje buvo pastatyti ir įrengti du gyvenamieji namai, kiekviename iš jų gyvens ne daugiau kaip 8 be tėvų globos likę vaikai. Vienas iš namų yra pritaikytas negalią turintiems vaikams.

Bendruomeniniai vaikų globos namai įkurti Nemenčinės seniūnijoje – ten, kur vaikai turės galimybę savarankiškai pasiekti daugelį įstaigų: mokyklą, darželį, vaikų dienos centrą pėsčiomis. Tai ypač aktualu siekiant kuo aktyvesnio jų dalyvavimo bendruomeniniame gyvenime, miesto renginiuose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.

Šiuo projektu Vilniaus rajono savivaldybė didina bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų. Siekiama, kad vaikai galėtų gyventi aplinkoje, kuo artimesnėje šeimai. Svarbu užtikrinti saugią ir palaikančią aplinką, kurioje vaikai galėtų augti, mokytis ir turiningai leisti laisvalaikį. Bendruomeninėse vaikų globos namuose bus užtikrinamos ir organizuojamos vaikams paslaugos, atitinkančios individualius jų poreikius ir skatinančios vaikų savarankiškumą.

Projektas įgyvendintas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projektą įgyvendino Vilniaus rajono savivaldybė kartu su projekto partneriu VšĮ „Vaikų ir paauglių socialiniu centras“ pasinaudodami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projekto vertė siekė 490 tūkst. Eur. Visos lėšos buvo skirtos iš minėto fondo.


2021 m. Vilniaus rajono savivaldybė atidarė du naujus bendruomeninius vaikų globos namus Bendorėliuose. Tuomet Savivaldybė skyrė 520 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir įsigijo du gyvenamuosius namus su žemės sklypu bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti. Čia sukurta 16 vietų (po 8 vietas kiekviename name) be globos likusiems vaikams gyventi.

2023 m. rudenį bendruomeniniai vaikų globos namai atidaryti Rukainiuose, kur apsigyveno 7 be tėvų globos likę nepilnamečiai vaikai.

Vilniaus rajone šiuo metu yra 211 be tėvų globos likusių vaikų, iš kurių 153 yra globojami šeimose, 4 – šeimynoje, 50 vaikų gyvena socialinės globos įstaigose, 4 – budinčių globotojų šeimose.


Įvertinkite naujieną