*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono savivaldybė jau 9 metus finansuoja būsimų gydytojų rezidentūros studijas

decoration

Jau nuo 2014 m. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama pritraukti kuo daugiau gydytojų dirbti rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, finansuoja studentų-rezidentų studijas.

Nuo 2014 m. Savivaldybė kartu su VšĮ Vilniaus rajono centrine poliklinika finansavo 6 studentų rezidentų studijas: kardiologų, šeimos gydytojų ir neurologo. Už gautą finansinę paramą jaunas gydytojas įsipareigoja dirbti Vilniaus rajono pirminėse ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose 5 metus.

Kaip teigia Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytoja Vida Žvirblienė, sprendimas finansuoti studijas būsimiems gydytojams – tai puiki priemonė paskatinti jaunuosius gydytojus dirbti Vilniaus rajone, o gyventojams gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

„Džiaugiamės, kad remiame būsimus gydytojus ir sprendžiame gydytojų trūkumo problemą. Esame šiuolaikiška poliklinika, kuri yra aprūpinta visa modernia įranga, todėl turime visas galimybes teikti aukštos kokybės medicinos paslaugas, o personalui suteikti geras darbo sąlygas. Kviečiame gydytojus pasinaudoti finansine parama ir prisijungti prie mūsų kolektyvo. Šiuo metu galime apmokėti vieno šeimos gydytojo (rezidento) trejų mokslo metų studijas“, – kviečia V. Žvirblienė ir primena, kad prisijungti prie kolektyvo kviečiami ir šeimos gydytojai bei slaugos personalas iš Ukrainos.

Nuo programos įgyvendinimo pradžios iki 2023 m. Savivaldybė kartu su Vilniaus rajono centrine poliklinika šiam projektui išleis virš 92 tūkst. Eur. Šeimos gydytojo rezidentūros metinė studijų kaina 2020 m. siekė apie 7 tūkst. Eur, gydytojo neurologo/kardiologo – virš 5 tūkst. Eur. Šiais metais planuojama remti dar vieno šeimos gydytojo rezidentūros studijas, kurios šiemet kainuos jau apie 8 tūkst. per metus.

Verta pabrėžti, kad tai ne vienintelė vykdoma priemonė, siekiant paskatinti jaunuosius gydytojus dirbti Vilniaus rajone.

Nuo 2019 m. Vilniaus rajono savivaldybė kartu su Vilniaus rajono centrine poliklinika vykdo tęstinę pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programą, pagal kurią Vilniaus rajono savivaldybė skiria papildomas lėšas šeimos gydytojų darbo užmokesčio priedui mokėti, taip didinant šeimos gydytojų motyvaciją dirbti rajono poliklinikoje, o gydytojams rezidentams įstaigą rinktis kaip rezidentūros bazę. Vilniaus rajono centrinė poliklinika papildomai skiria priedus viduriniam personalui, dirbančiam su šeimos gydytojais.

Vilniaus rajono poliklinikos medicinos darbuotojams taip pat kompensuojamos važiavimo iš Vilniaus miesto į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ) ir atgal. Transporto išlaidos yra padengiamos darbuotojams, važiuojantiems į darbą iš Vilniaus miesto į Vilniaus rajoną daugiau kaip 20 km.

„Optimaliai naudojant sveikatos priežiūrai skirtus išteklius, užtikrinant žmogiškąją pagarbą bei orumą, siekiame geriausio rezultato, kuris patenkintų ir paciento, ir mediko lūkesčius. Darome viską, kad rajono gyventojai netoli savo namų gautų visapusišką ir kvalifikuotą sveikatos priežiūrą. Stengsimės ir toliau užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, o savo personalui puikias darbo sąlygas“, – apibendrinant sako vyr. gydytoja Vida Žvirblienė.

Iš viso VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje dirba 147 gydytojai, kurie rūpinasi 66 797 gyventojų (39 240 – kaimo gyventojų) sveikata. Per 2021 m. poliklinikoje suteikta 774 273 paslaugų, t. y. apie 3 000 paslaugų per vieną dieną.


Įvertinkite naujieną