*alt_site_homepage_image*

Su kalba susiję įstatymai

decoration

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas


Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas


Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas


Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas


Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas


Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas


Lietuvos Respublikos antspaudų apyvartos įstatymas


Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas


Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas


Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas


Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas


Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas


Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas


Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas


Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas


Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinio proceso kodeksas


Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Baudžiamojo proceso kodeksas


Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“


Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai

Pažymėti klaidą
Loading