*alt_site_homepage_image*

Kvietimas juridiniams asmenims teikti paraiškas elektromobilių įkrovimo prieigoms įsirengti

decoration

Pranešame, kad VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) yra paskelbusi kvietimus juridiniams asmenims teikti paraiškas elektromobilių privačioms įkrovimo prieigoms įsirengti. Kviečiame Vilniaus rajone įsikūrusias įmones ar organizacijas pasinaudoti LEA teikiama parama įsirengti elektromobilių (EV) privačias įkrovimo prieigas ir gauti dotacijas.

SVARBU! Norint įsirengti EV įkrovimo prieigas nėra reikalavimo turėti elektromobilį (-ius).

Kodėl tai aktualu? Pagal Alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas, iki 2030 metų viešųjų juridinių asmenų įsigyjamų lengvųjų keleivinių (M1 klasės) elektromobilių skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų metinių viešųjų pirkimų sandorių, lengvųjų krovininių (N1 klasės) elektromobilių skaičius – 100 procentų. Nuo 2030 m. sausio 1 d. N1 klasės transporto priemonės su vidaus degimo varikliais, išskyrus alternatyviaisiais degalais varomas N1 klasės transporto priemones, negalės būti registruojamos.

2023 m. kovo 28 d. Europos Sąjungos narės patvirtino draudimą, kuriuo teigiama, kad jau nuo 2035 metų nebebus galima prekiauti tradiciniais vidaus degimo varikliais varomais automobiliais, kuriuose naudojamas dyzelinas bei benzinas. Dauguma tokių automobilių turės būti pakeisti elektra varomais.

  • Juridiniai asmenys gali teikti paraišką (pagal šį kvietimą) po 2023 m. balandžio 1 d. įrengtoms ar planuojamoms įrengti EV įkrovimo prieigoms, kai paraiškai finansavimas galėtų būti skirtas vadovaujantis Kvietimo 2.6 dalies 13 p., t. y. taikant De minimis reglamentus, arba vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsniu (kai įmonė yra priskiriama labai mažai, mažai ar vidutinei ir neturi nereikšmingos pagalbos pagal De minimis reglamentą likučio).

Tokiu atveju, visų pirma, juridinis asmuo turi išsiaiškinti su savo įmonės finansininkais, ar dar įmonė šiai dienai turi galimos gauti nereikšmingos pagalbos pagal De minimis reglamentą likutį. Pagal šį kvietimą iki 2024-06-30 galima teikti paraišką EV prieigai (-oms) įsirengti. EV prieigos įsirengimui skiriama iki 30 proc. dotacija nuo fiksuoto įkainio.

Svarbu: jeigu paraiška teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą išlaidos tinkamos tik nuo paraiškos LEA pateikimo dienos.

  • Jeigu įmonė priskiriama didelei įmonei ir neturi nereikšmingos pagalbos pagal De minimis reglamentą likučio, galima teikti paraišką pagal šį kvietimą:

Teikiant paraišką pagal šį kvietimą EV prieigai (-oms) įrengti skiriama iki 20 proc. dotacija nuo fiksuoto įkainio ir išlaidos stotelėms įrengti yra tinkamos tik nuo paraiškos pateikimo LEA, skirtingai nei teikiant paraišką pagal De minimis reglamentus (kvietimas Nr. 03-002-J-0001-J11). Paraiškos teikiamos internetu užpildant paraiškos formą.

Esminiai reikalavimai:

1. Finansuojamos tik kintamosios srovės (AC) stotelės su prieigomis iki 44 kW suminės galios su dinaminiu galios valdymu. Joms keliami reikalavimai: 1) Ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę; 2) Lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę; 3) Įrengiama stotelė su prieiga turi turėti ne žemesnį kaip OCPP 1.6 komunikacijos protokolą ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumą; 4) Įrengta stotelė su prieiga (-omis) ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą; 5) Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“; 6) Įrengiamoje elektromobilio įkrovimo stotelėje įkrovimo prieigų suminė galia turi būti nedidesnė arba lygi 44 kW;

2. Finansuojamos tik privačios įkrovimo prieigos. Privati prieiga – NEVIEŠA elektromobilių įkrovimo prieiga, kuri yra prieinama tik konkrečiai fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupei, neįtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą.

3. Įrengtos stotelės su prieigomis turėtų būti ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., kai teikiama paraiška pagal kvietimą Nr. 03-002-J-0001-J11 taikant De minimis reglamentą, o po paraiškos pateikimo LEA, kai teikiama pagal kvietimą Nr. 03-002-J-0001-J12 ar pagal kvietimą Nr. 03-002-J-0001-J11 taikant Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą.

4. Finansavimo dydis apskaičiuojamas pagal fiksuotus įkainius, t. y. neatsižvelgiant į tai, kiek realiai buvo patirta išlaidų. Finansavimo intensyvumas:

4.1. Pagal kvietimą Nr. 03-002-J-0001-J11 (turint nereikšmingos pagalbos likutį) – iki 30 proc. fiksuoto įkainio. Galima gauti nuo 595,78 eurų už kiekvieną įrengtą prieigą ant sienos ir nuo 997,15 eurų už kiekvieną įrengtą prieigą ant žemės.

4.2. Kai parama teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą – iki 20 proc. fiksuoto įkainio. Galima gauti nuo 397,19 eurų už kiekvieną įrengtą prieigą ant sienos ir nuo 664,76 eurų už kiekvieną įrengtą prieigą ant žemės.

5. Projektas turi būti įgyvendintas (įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos ir pateiktas mokėjimo prašymas) per 12 mėn. nuo Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl finansavimo skyrimo dienos.

6. Detalūs reikalavimai teikiamoms paraiškoms išdėstyti kvietimuose. Prieš teikiant paraišką, reiktų susipažinti su visomis sąlygomis ir įsivertinti, ar įmonė, kaip pareiškėjas, atitinka visus keliamus reikalavimus.

7. Mokėjimo prašymas teikiamas po paraiškos pateikimo gavus LEA raštą dėl finansavimo skyrimo. Mokėjimo prašymo formą galite rasti https://www.ena.lt/mokejimo-prasymu-formos-dokumentai/.

Dėl papildomų klausimų kviečiame konsultuotis elektroniniu paštu ikrovimo.stoteles@ena.lt arba tel. +370 5 230 3312.

 

Lietuvos energetikos agentūros informacija
Asociatyvi nuotr. unsplash.com

 


Įvertinkite naujieną