*alt_site_homepage_image*

Darbo užmokestis

decoration

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestį.


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atlygio politika ir darbo apmokėjimo sistema (Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A27(1)-2460)


INFORMACIJA APIE VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius (2023 m.)

2022 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2023 metų IV–ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Politikai

 

 

 

Meras

1

4471

6070

Tarybos narys

31  

1294

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

 

 

Vicemeras

3

 

4647

Mero patarėjas

4

2533

3471

Mero padėjėjas

3

1376

2567

Administracijos direktorius

1

3923

5345

Karjeros valstybės tarnautojai

 

 

 

Skyriaus vedėjas

18

3714

4231

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

12

3464

3992

Vyriausiasis specialistas

73

2621

3007

Vyresnysis specialistas

8

2291

2544

Vyriausiasis specialistas (seniūnijose)

 

1671

 

Seniūnas

20

3263

3501

Seniūno pavaduotojas

6

2738

3050

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

Vyriausiasis specialistas

134

2000

2281

Vyriausiasis specialistas (seniūnijoje)

24

1903

2339

Vyresnysis specialistas

31

1692

2035

Vyresnysis specialistas (seniūnijose)

88,5

1870

2194

Inspektorius (Vyresnysis inspektorius) (seniūnijose)

16,5

1829

2017

Specialistas

24

1593

1803

Specialistas (seniūnijose)

14

1549

1867

Mentorius (seniūnijose)

 

1850

 

 

Pažymėti klaidą
Loading