*alt_site_homepage_image*

Vizija ir prioritetai

decoration

Vilniaus rajonas 2023 – tolygiai ir dinamiškai išvystytas žaliasis žiedas su dideliu rekreaciniu potencialu, išpuoselėtomis gyvenvietėmis, palankia aplinka verslui bei jauna, daugiakultūre visuomene.

Kokybiško ir prieinamo švietimo, laisvalaikio bei socialinių paslaugų visuomenei užtikrinimas.

Tikslai:

- Prieinama bei šiuolaikiška švietimo sistema;
- Kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros bei paslaugų vystymas;
- Efektyvios socialinių paslaugų sistemos kūrimas bei sveikatos priežiūros ir viešosios tvarkos užtikrinimas.


Palankios aplinkos verslo ir turizmo plėtrai sukūrimas.

Tikslai:

- Efektyvaus savivaldybės darbo užtikrinimas bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimas;
- Investicijų skatinimas ir verslo aplinkos gerinimas;
- Rajono turizmo potencialo išnaudojimas.


Darni rajono teritorijų plėtra bei sistemingas infrastruktūros vystymasis.

Tikslai:

- Darnus susisiekimo infrastruktūros vystymasis bei optimalių viešojo transporto paslaugų užtikrinimas;
- Teikiamų komunalinių paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas kartu tausojant aplinką;
- Gyvenviečių plėtra ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas.

Su Vilniaus rajono strateginiu plėtros planu galima susipažinti čia.

 

 

Pažymėti klaidą
Loading