*alt_site_homepage_image*

Aukcionai

decoration

Viešame aukcione parduodami tik tie Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie yra įtraukti į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Nekilnojamojo turto pardavimo vieši aukcionai vykdomi tiesiogiai arba informacinių technologijų priemonėmis (toliau – elektroninis aukcionas) interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. Aukciono vykdymo būdas nurodamas parduodamo nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygose.

Aukcionai vykdomi vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu.

Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas potencialių pirkėjų skaičius.