*alt_site_homepage_image*

Daugiabučių namų valdymas

decoration

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio nuostatas, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 punktą, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai namo bendrojo naudojimo objektus (stogą, sienas, pamatus, laiptines, inžinierines sistemas ir kt.) privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. Jeigu butų savininkai patys nepasirenka vieno iš valdymo būdo, savivaldybės administracija skiria namui administratorių.

Asmenų, teikiančių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

decoration Parama daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui

Daugiabučio namo atnaujinimo galimybės

Jeigu norite pilnai renovuoti namą, galite pateikti prašymą (daugumos daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkų pasirašytą) Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (paštu / el. paštu / per vietos seniūniją / per daugiabučio administratorių / per UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (įmonė, administruojanti daugiabučių renovaciją Vilniaus rajone) dėl daugiabučio įtraukimo į Daugiabučių renovacijos programą bei investicijų plano su energinio naudingumo sertifikatu parengimo. Taip pat minėto investicijų plano parengimą galite organizuoti ir patys – per savo daugiabučio administratorių arba pagal pavedimo sutartį per asmenį, teikiantį daugiabučio renovacijos projekto įgyvendinimo paslaugas.

Jeigu norite atnaujinti tik tam tikrą namo bendrojo naudojimo objektą (stogą, sienas, šildymo sistemą ir pan.) siūlome pasinaudoti nuo 2017 m. teikiamą Vilniaus rajono savivaldybės paramą. Savivaldybė apmoka iki 70 procentų remonto išlaidų. Remonto darbus organizuoja daugiabučio namo valdytojas: administratorius, bendrijos pirmininkas arba jungtinės veiklos įgaliotas asmuo. Metų pradžioje Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje bei vietinėje spaudoje skelbiamas paraiškų priėmimo laikotarpis.

Plačiau apie paramos skyrimo tvarką skaitykite: Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187).

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašas
Kaip gauti savivaldybės paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui, jeigu namui paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius
 • Ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų raštu kreipiasi į administratorių su prašymu organizuoti patalpų savininkų susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų remonto.

 • Administratorius organizuoja butų savininkų susirinkimą, kuriame remonto darbų atlikimui pritaria namo butų savininkai, priimant sprendimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka, ir aptaria su remontu susijusius klausimus.

 • Gavus butų savininkų pritarimą ir surinkus namo butų savininkų atitinkamą lėšų dalį, administratorius organizuoja paraiškos pateikimą savivaldybės administracijai.

 • Gavus iš savivaldybės administracijos teigiamą atsakymą dėl paramos skyrimo, administratorius informuoja apie tai butų savininkus, pasirašo finansavimo sutartį ir organizuoja remonto darbus.

 • Atliktų darbų aktą pasirašo administratorius ir namo butų savininkų įgaliotas atstovas.

Kaip gauti savivaldybės paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui, jeigu namas valdomas jungtinės veiklos sutarties pagrindu arba name įsteigta bendrija
 • Jungtinė veiklos sutarties atstovas arba bendrijos pirmininkas (toliau-Valdytojas) susipažįsta su Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašu (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Aprašą galima rasti Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vrsa.lt Daugiabučių namų valdymas.

 • Valdytojas organizuoja butų savininkų susirinkimą, kuriame remonto darbų atlikimui pritaria namo butų savininkai, priimant sprendimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka, ir aptaria su remontu susijusius klausimus.

 • Gavus butų savininkų pritarimą ir surinkus banko sąskaitoje namo butų savininkų atitinkamą lėšų dalį, Valdytojas organizuoja paraiškos pateikimą savivaldybės administracijai. Paraiškos pavyzdinė formą ir pridedamų dokumentų sąrašą rasite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo 1 priede.

 • Gavus iš savivaldybės administracijos teigiamą atsakymą dėl paramos skyrimo, informuoja apie tai butų savininkus, pasirašo finansavimo sutartį ir organizuoja remonto darbus.

 • Iki einamųjų metų gruodžio 15 d. pateikė savivaldybės administracijai atliktų darbų dokumentus, nurodytus finansavimo sutartyje.


Kilus klausimų, prašome kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Ireną Mackel, tel. +370 5 240 1564, el. paštas irena.mackel@vrsa.lt

Vilniaus rajono daugiabučių namų sąrašas, kurių bendrojo naudojimo objektų remontas dalinai buvo finansuojamas iš savivaldybės biudžeto

decoration Komunalinių įmonių administruojami namai Vilniaus rajone

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ administruojami namai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje
UAB „Nemėžio komunalininkas“ administruojami namai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje
UAB „Verkių būstas“ administruojami namai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje
 1. Zujūnų sen., Gineitiškių k., Alyvų g. 9A
 2. Zujūnų sen., Gineitiškių k., Joninių g. 8
 3. Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 14
 4. Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 1B
 5. Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 15
 6. Avižienių sen., Avižienių k., Baseino g. 4
 7. Avižienių sen., Avižienių k., Baseino g. 6
 8. Avižienių sen., Avižienių k., Baseino g. 8
 9. Avižienių sen., Avižienių k., Baseino g. 10
 10. Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 4
 11. Paberžės sen., Lygialaukio k., Darbininkų g. 6
 12. Paberžės sen., Anavilio k., Tuopų g. 4
 13. Paberžės sen., Kaušiadalos k. 3
 14. Rudaminos sen., Kalviškių k., Europos Tarybos g. 2
Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

2023-05-05 Sodų g. 27 C, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2023-05-05 Sodų g. 29, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2023-05-04 Nemenčinės g. 4. D. Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

2023-05-04 Vilniaus g. 75. Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r.

2023-04-03 Darbininkų g. 4, Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r. 

2023-04-03 Vilniaus g. 75, Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r. 

2023-03-30 Nemenčinės g. 4, D. Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. 

2023-03-30 Nemenčinės g. 10, D. Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.


2022-12-05 Medelyno g. 1, Akmenytės k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2022-12-05 Medelyno g. 3, Akmenytės k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2022-12-05 Šv. Mykolo g. 8, Nemenčinės m., Nemenčinės m. sen., Vilniaus r.

2022-12-05 Taikos g. 11, Kreivalaužių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

2022-10-27 Medelyno g. 1, Akmenytės k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2022-10-27 Medelyno g. 3, Akmenytės k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2022-10-27 Plukių g. 18, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

2022-10-27 Šv. Mykolo g. 8, Nemenčinės m., Nemenčinės m. sen., Vilniaus r.

2022-10-27 Taikos g. 11, Kreivalaužių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

2022-02-07 Sudervės g. 13, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.;

2022-02-07 Kaušiadalos k. 2, Paberžės sen., Vilniaus r.;


2021-12-14 Kaušiadalos k. 2, Paberžės sen., Vilniaus r.;

2021-12-10 Sudervės g. 13, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.;

2021-05-20 Vytauto g. 22 Keturiasdešimt Totorių k., Pagirių sen., Vilniaus r.;

2021-05-20 M. Koperniko g. 16, Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.;

2021-05-20 Kalvelių g. 23, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.;

2021-05-20 Kalvelių g. 17A, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.;

2021-04-01 Gėlos g. 3, Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.;

2021-04-01 M. Koperniko g. 16, Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.;


2020-10-28 Vytauto g. 22, Keturiasdešimt Totorių k., Pagirių sen., Vilniaus r.;

2020-10-28 Sodų g. 51, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.;

2020-10-28 Pergalės g. 4, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r.;

2020-10-28 Kalvelių g. 23, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.;

2020-10-28 Kalvelių g. 17A, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.;

2020-10-28 E. Venckovičiaus g. 65, Dvarykščių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.;

2020-07-16 Miško g. 4, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2020-07-16 Parko g. 10, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2020-07-16 Užupio g. 3, Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.

2020-03-26 A. Mickevičiaus g. 31D, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2020-03-26 Miško g. 4, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2020-03-26 Parko g. 10, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2020-03-26 Užupio g. 3, Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;


2019-12-20 Tuopų g. 6, Anavilio k., Paberžės sen., Vilniaus r.

2019-11-15 Tuopų g. 6, Anavilio k., Paberžės sen., Vilniaus r;

2019-07-08 Gėlių g. 4, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.;

2019-07-08 Montažinės g. 8, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-07-08 Pakrantės g. 8, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-07-08 Vasaros g. 17, Nemenčinės m., Vilniau r.;

2019-06-25 Draugystės g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-06-25 Geležinkeliečių g. 14, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-06-25 Miško g. 6, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-06-25 Statybininkų g. 3A, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.;

2019-06-03 Šiltnamių g. 16, Pagirių sen., Vilniaus r.;

2019-06-03 Šiltnamių g. 18, Pagirių sen., Vilniaus r.

2019-04-24 Gėlių g. 4, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.;

2019-04-24 Montažinės g. 8, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-04-24 Pakrantės g. 8, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-04-24 Piliakalnio g. 42, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-04-24 Vasaros g. 17, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-04-03 Miško g. 11, Baltosios Vokės k., Pagirių sen., Vilniaus r.;

2019-04-03 Pušų g. 3, Kalviškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r.;

2019-04-03 Statybininkų g. 3A, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.;

2019-03-28 Draugystės g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-03-28 Geležinkeliečių g. 14, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-03-28 Miško g. 6, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-03-21 Šiltnamių g. 16, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.;

2019-03-21 Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.


2018-07-20 Piliakalnio g. 51, Nemenčinės m,. Vilniaus r.;

2018-07-17 Bažnyčios g. 16, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2018-07-20 Piliakalnio g. 51, Nemenčinės m,. Vilniaus r.;

2018-06-04 Bažnyčios g. 16, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2018-06-04 S. Vankovičiaus g. 3, Petešos k., Rudaminos sen., Vilniaus r.;

2018-04-05 Geležinkėlio g. 24, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r.;

2018-04-05 S. Vankovičiaus g. 3, petešos k., Rudaminos sen., Vilniaus r;

2018-02-27 Geležinkėlio g. 24, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r.;

2018-02-27 Statybininkų g. 8, Bezdonių mstl.,Bezdonių sen., Vilniaus r.;

2018-02-27 Šv. Uršulės g. 4, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

decoration Teisės aktai, reglamentuojantys Vilniaus rajono teritorijoje esančių daugiabučių namų valdymą

Teisės aktai, reglamentuojantys Vilniaus rajono teritorijoje esančių daugiabučių namų valdymą

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsniai)


Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas


Pavyzdinė Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma, patvirtinta 2012 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1047


Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (nauja redakcija 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 831)


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. T3-360 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-100 „Dėl priežiūros ir profilaktikos (eksploatavimo) ir priežiūros ir profilaktikos (eksploatavimo) administravimo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“


Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai, patvirtinti 2018 m. liepos 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-242


Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas, patvirtintas  2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390


Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2012 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-961


Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas 2016 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-971


Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (nauja redakcija Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-549)


Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdines taisyklės, patvirtintos 2015 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-913


Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinė forma, patvirtinta 2015 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-849


Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinė forma, patvirtinta 2015 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-849


Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2013 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 567


Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės, patvirtintos 2019 m. lapkričio 22 d. Vilniaus rajono tarybos sprendimu Nr. T3-432

2024 m. Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymui, patikrinimo planas


2023 m. Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymui, patikrinimo planas


2022 m. Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymui, patikrinimo planas


2021 metų Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, patikrinimo planas


2020 m. Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, patikrinimo planas