*alt_site_homepage_image*

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams – kokybiškas ugdymas Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje

decoration

Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyrius nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. maloniai kviečia mokinius, turinčius didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto ir įvairiapusių raidos sutrikimų (kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas), į 5-10 specialiąsias klases mokytis lietuvių ir lenkų gimtosiomis kalbomis.

Mokykla gyvuoja jau dvejus metus, tad nuo 2020 m. sėkmingai ugdomi specialiųjų klasių mokiniai lenkų gimtąja mokomąja kalba. Vienoje klasėje ugdomi 5–8 mokiniai pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams sudarytos palankios galimybės gauti kokybišką, jų poreikius ir gebėjimus atitinkantį ugdymą, o taip pat būtiną švietimo pagalbą, teikiamą  logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo bei specialiąją pagalbą, teikiamą mokytojo padėjėjo.

Intensyviai ieškomas kineziterapeutas, taigi nuo 2022 m. planuojama, jog specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai galės gauti ir judesio korekcijos specialisto – kineziterapeuto paslaugas, esant poreikiui, kitų specialistų pagalbą ir paslaugas. Mokykloje organizuojamas neformalus vaikų švietimas,  projektinė veikla, ekskursijos, užtikrinamas mokinių maitinimas bei pavėžėjimas teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokykla yra jauki ir turi saugią aplinką. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įrengtas specialus multisensorinės įrangos kambarys (sensorinės integracijos ir sensomotorinio lavinimo), kurio šviesų, garsų, vaizdų gausoje vienu metu stimuliuojami skirtingi vaikų pojūčiai, lavinami sensorinės motorinės integracijos gebėjimai, erdvinis suvokimas, smulkioji ir stambioji motorika. 

„Maloniai kviečiame prisijungti ir tapti mūsų besimokančios bendruomenės dalimi!“, – kviečia Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriaus bendruomenė.


Daugiau informacijos tel. (8 5) 235 3354 ir www.zujunai.vilniausr.lm.lt.


Įvertinkite naujieną