kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Daugiabučių valdymas

  

Vilniaus rajono savivaldybė jau nuo 2017 m. siūlo pagalbą remontuojant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus, pvz.: stogą, pamatus, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentiekio), laiptines ir t. t., su galimybe gauti finansavimą iki 70 procentų remonto sąmatos. Remonto darbų atlikimui turi pritarti dauguma namo butų savininkų. Viena iš paraiškos pateikimo sąlygų – namo butų savininkai turi turėti nuosavą remonto lėšų dalį. Paraiškos pateikimą organizuoja daugiabučio namo valdytojas. Plačiau apie paramos skyrimo tvarką, atvejus ir sąlygas skaitykite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Metų pradžioje Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje bei vietinėje spaudoje skelbiamas paraiškų priėmimo laikotarpis.


Kaip gauti savivaldybės paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui, jeigu namui paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius

Kaip gauti savivaldybės paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui, jeigu namas valdomas jungtinės veiklos sutarties pagrindu arba name įsteigta bendrija  

Vilniaus rajono daugiabučių namų, kurių bendrojo naudojimo objektų remontas 2017-2020 metais dalinai buvo finansuojamas iš savivaldybės biudžeto, sąrašas Asmenų, teikiančių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas  

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas vardas, pavardė arba pavadinimas

 

 Asmens,
pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo      objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje          

Asmens, nurodytas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas (su PVM), Eur/m2 

Kita papildoma
informacija

Daugiabučiuose
namuose, kurių
plotas
iki 1 000 m2

Daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1000
iki 3 000 m2

                           

Daugiabučiuose
namuose, kurių plotas didesnis
kaip 3 000 m2

1

2

3

4

5

6

UAB „Nemėžio komunalininkas“    

nuo 1992 m.

0,0232

0,0232

0,0232

VRSA 2014-07-02
įsakymas
Nr. A27-(1)-1632
Sodų g. 23, LT-13271, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
8 5 2351326
info@nkom.lt
www.nkom.lt

UAB „Nemenčinės komunalininkas“

nuo 1997 m.

0,0232

0,0232

0,0232

VRSA 2014-07-02
įsakymas 
Nr. A27-(1)-1632
Piliakalnio g. 50,
LT-15175 Nemenčinė,
Vilniaus r.
8 5 2381275
info@nemenkom.lt
www.nemenkom.lt

UAB „Verkių būstas“

nuo 2012 m.

0,0232

0,0232

0,0232

VRSA 2016-12-22
įsakymas 
Nr. A27(1)-3329
Kviečių g. 2,
LT- 08418, Vilnius
8 5 2697777
info@verkiubustas.com
www.verkiubustas.com

 UAB „Nemenčinės komunalininkas“ administruojami namai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje 

UAB  „Nemėžio komunalininkas“ administruojami namai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje

UAB „Verkių būstas“ administruojami namai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijojeVilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolaiVilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai


 

Dėl 2021 metų Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, patikrinimo planas

2020 m. Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, patikrinimo planas

Grįžti
Shadow up