kaires_puses_index
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Europos Sąjungos finansuojami projektai įgyvendinami Vilniaus rajone

 

Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programa

- „Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

- „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e. rinkodaros priemonėmis“;

- „Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas“;

- „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“;

„Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas;

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“;

„Integrali pagalba į namus Vilniaus rajone“;

„Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“;

- „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone“;

- Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“;

- „Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas“;

„Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ ;

- Pikeliškių ir Mozuriškių dvaro želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone;

- „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“;

„Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas“;

„Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“;

„Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“

 


 

Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

- „Tradicinų amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje viešosios erdvės sutvarkymas“;

„Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas prie Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos“

„Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Zujūnų sen. Čekoniškių k.“;

„Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Rukainių sen. Mykoliškių k.“

 

 

 

Grįžti
Shadow up