kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą

Informuojame, kad 2018 m. birželio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jelena Zakarevičienė.
Iki 2018 m. birželio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-18

Informuojame, kad 2018 m. birželio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Jelena Zakarevičienė.
Iki 2018 m. birželio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-18

Informuojame, kad vadovaujantis patvirtintu 2017 m. balandžio 28 d. Nr. KADI-195 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Dėl Vilkeliškių kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r., Zujūnų sen., planavimo ir detaliojo plano rengimo“ pradedamas rengti kvartalo detalusis planas.
Planavimo organizatorius: UAB „BAUTERA“ atstovaujama dir. Egidijaus Urbono.
Plano rengėjas: UAB „NORDSTA“ Konstitucijos pr. 4A, Vilnius; tel. 8 614 54160;  info.nordsta@gmail.com
Planavimo tikslai: Detalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendinius, kurie buvo integruoti į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti planuojamų žemės sklypų ribas ir plotus.
Planavimo terminai: 2017-05-19 iki 2020-05-19.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-05-17 iki 2018-05-30 (imtinai) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD NR. K-VT-41-17-240 ), projekto rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 4A Vilniuje darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. ir Zujūnų seniūnijoje adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r.
Viešas susirinkimas vyks Zujūnų seniūnijoje š. m. gegužės 31 d. 10 val.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką: Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel.: 8 614 54160, el. paštas: info.nordsta@gmail.com. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2018-05-18

Informuojame, kad 2018 m. birželio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenynės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Aleksandr Derbin.
Iki 2018 m. birželio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-05-16

Informuojame, kad 2018 m. birželio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaivadiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Rimantas Jasiūnas.
Iki 2018 m. birželio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-16

Informuojame, kad 2018 m. birželio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Juodžių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Gintarė Ruzgienė.
Iki 2018 m. birželio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-16

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mozūriškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Gintarė Jablonskienė.
Iki 2018 m. gegužės 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-16

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Karolis Sankauskas.
Iki 2018 m. gegužės 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-16

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Jurkiškių viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Dmitrijus Kondejevas.
Iki 2018 m. gegužės 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-16

Planavimo organizatorius – Nomeda Česiulienė, Dalius Jarmalavičius
Planuojama teritorija – 0,5700 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4117/0100:1106), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Užugriovio k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-01-25 įsakymas Nr. 48KPĮ-35-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-05-11

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4755), esančio Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-06-06 įsakymu Nr. A27-933, koregavimo“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suplanuotus sklypus perdalinti, nustatyti naujų žemės sklypų naudojimo būdus, ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentą. Planuojamos teritorijos plotas 1,5500 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-05-11 iki 2018-05-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-05-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-05-10

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. kad. Nr. 4132/0600:109), esančio Vilniaus r.sav., Maišiagalos sen., Kirzinės vs.,  detaliojo plano patvirtinto Vilniaus r. sav. administracijos direktoriaus 2014-03-24 įsakymu Nr. KADI-79 (toliaus Detalusis planas) , dalies koregavimo teritorijų planavimo projektas.
Planavimo iniciatorius: UAB „Primus“
Plano rengėjas: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: Koreguoti detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4132/0600:246), esantį Vilniaus r.sav., Maišiagalos sen., Kirzinės vs. 3A; padalyti , nustatyti naujus žemės sklypų plotus, ribas; nekeisti Detaliuoju planu  nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo. Sklypas sudalinamas į dvį dalis, nustatomi  reglamentai , statybos ribos. Statybos reglamentai, kaip tankumas ir intensyvumas, nesikeičia , kaip numatyta inicijavimo sutartyje.  Paskirtis išlieka  - kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1).  
Planavimo procese koncepcija nebus rengiama;  SPAV procedūros neatliekamos. Susipažinti su motyvais  kodėl neatliekamos SPAV procedūros ir teirautis  papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome plano  rengėjo.  Susipažinti su pakoreguotu detaliuoju planu galima Maišiagalos seniūnijoje nuo 2018-05-14 iki 2018-05-28 darbo laiku.
Pakoreguotas  detalusis planas bus   eksponuojamas nuo 2018-05-16 iki 2018-05-28 Maišiagalos seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Viešas  susirinkimas  vyks 2018-05-28  nuo 13 val.  iki 14 val. Maišiagalos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo  tvarka:  pasiūlymai dėl teritorijų planavimo  dokumento  planavimo organizatoriui ir/ar  plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos  Respublikos   teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje  visą  teritorijų planavimo  dokumentų rengimo laiką  iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo  proceso valstybinės  priežiūros   informacinėje  sistemoje jeigu  pasiūlymai  buvo  pateikti  šioje  sistemoje. Planavimo  organizatoriaus  atsakymas  per  10  darbo  dienų  gali būti  apskųstas  Valstybinei  teritorijų planavimo  ir  statybos inspekcijai.

2018-05-10

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pašilių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Nijolė Šukaitienė.
Iki 2018 m. gegužės 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-10

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Beržiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Zbignev Jurcevič.
Iki 2018 m. gegužės 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-10

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:730), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-05 įsakymu Nr. KADI-149, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4110/0600:170), esantį Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Raišių g. 16, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas 0,2089 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-05-14 iki 2018-05-28 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-05-28 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-05-10

Vadovaujantis 2018-02-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 48KPĮ-81-(14.48.124.) pradėtas rengti 0.6721ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad.Nr. 4110/0100:0621, esančio Čekoniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas yra parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius:  AGATA KRAVČUK.
Planavimo rengėjas: Jelenos Jakubovič individuali veikla, adresas: Konstitucijos pr. 6, Vilnius, LT-09308, tel. 865951644, el.p. jelena.jakubovic@gmail.com
Planavimo tikslai: Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2018m. 05 mėn. 22d., adresu, Konstitucijos pr. 6, Vilnius.

2018-05-09

Planavimo organizatorius – Monika Baturo, Raimond Baturo
Planuojama teritorija –2,2024 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4180/0100:0237), esantis Vilniaus r.sav., Rukainių sen., Rukainių k..
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-08-11 įsakymas Nr. 48KPĮ-220-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-05-09

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:936), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šiaurės g. 9 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-29 įsakymu Nr. KADI-691, ir žemės ūkio paskirties (kad. Nr. 4162/0200:347), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-03-26 įsakymu Nr. A27-367, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: Detaliaisiais planais suformuotus kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus (kad. Nr. 4162/0200:799, kad. Nr. 4162/0200:547), esančius Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šiaurės g. 5, 9, sujungti, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas 0,6582 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-05-07 iki 2018-05-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-05-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-05-03

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lauryniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Justinas Sabaitis
Iki 2018 m. gegužės 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-03

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pilikonių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Kęstutis Patkauskas.
Iki 2018 m. gegužės 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-02

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilkiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Margo Karachanianc-Sirusienė.
Iki 2018 m. gegužės 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-02

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Medininkų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Zbignev Buiko.
Iki 2018 m. gegužės 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-05-02

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:844), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-21 įsakymu Nr. A27-803, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,2058 ha.
Planavimo pagrindas: Pavelo Gulbinovičiaus 2017-12-21 prašymas Nr. A34(1)-8159.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-21 įsakymu Nr. A27-803 ,,Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:844), esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano (toliau - Detalusis planas) sprendinius ankščiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Papildomi planavimo uždaviniai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0200:1103), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Kalno g. 2, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
Nustatyti teritoriją  ribojančių gatvių raudonąsias linijas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus      rajono savivaldybes administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Pavelas Gulbinovicius.
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.
Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.
Planavimo darbų programa

2018-05-02

Vadovaujantis 2016-12-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-468 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:688), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4103/0200:828), esančiame Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k.”  bei 2017-01-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-9-(3.25), pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:688), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano keitimas žemės sklype (kad. Nr. 4103/0200:828), esančiame Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Parko g. 20.
Planuojamos teritorijos plotas: 1,7051 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt.
Planavimo iniciatorė: UAB PVCH”, A. Vivulskio g. 12D, LT-03221 Vilnius, mob. tel. 8698 08689, el. paštas pvchuab@gmail.com.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės” įm. kodas 122016613, Lukiškių g. 3-209, LT-01108, Vilnius, tel.  8685 30091, el. paštas rimvydas@jad.lt, projekto vadovas – Rimvydas Jarašūnas, mob. tel. 8685 30091.
Planavimo pagrindas: UAB „PVCH” 2016-10-20 prašymas Nr. A34(1)-6966.
 Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-01 įsakymu Nr. A27-471 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:688), esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., detalaus plano patvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano srendinius, tai yra keisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:828) esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Papildomi planavimo uždaviniai: suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
 Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
 Nustatyti teritoriją ribojančių gatvių raudonąsias linijas.
Papildomi reglamentai: susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
SPAV reikalingumas: nereikalingas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai
: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Kiekviena kompleksinio teritorijų planavimo proceso etapo stadija gali būti pradedama tik užbaigus ankstesniąją ir gavus planavimo organizatoriaus pritarimą.
Sprendinių vertinimas
: nereikia.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo planavimo organizatoriui ir/ar iniciatoriui ir/ar plano rengėjui ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-9) galima teikti raštu visą plano rengimo laiką iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie parengtą detalųjį planą ir jo viešąjį svarstymą informuosime.

Pridedama planuojamos teritorijos schema.

2018-05-02

  


 


Grįžti
Shadow up