kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mickūnų seniūnijos bendruomenė

Mickūnų jaunimo bendruomenės projektas „Mickūnų įvaizdžio formavimas aplinkoje bei kultūrinėje veikloje“

Mickūnų jaunimo bendruomenė 2017 metais įgyvendino projektą, kurio tikslas buvo sutelkti gyventojus bendruomeninei, kultūrinei ir švietėjiškai veiklai bei gerinti viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę Mickūnų seniūnijos teritorijoje. Šiam tikslui pasiekti nupirkta būtina įranga, skirta prižiūrėti viešąsias erdves bei padidinti teritorijos patrauklumą. Viešųjų erdvių kokybės gerinimui nupirktos kabinamos gėlinės, betoninis suoliukas bei betoniai lauko vazonai, o taip pat krūmapjovė ir žirklės gyvatvorei. Siekiant remti meninių kolektyvų kūrybiškumą, saviraišką – įsigyti sceniniai drabužiai, o siekiant išryškinti bendruomenės tapatumą – įsigyti medžiaginiai maišeliai su Mickūnų herbu.

Projektas buvo įgyvendintas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti benruomeninę veiklą savivaldybėje“ programą. Teikiant paraišką buvo atsižvelgiama į gyventojų, seniūnaičių išskirtas prioritetines veiklas, kurias įgyvendinant labiausiai būtų prisidėta prie gyventojų pasitenkinimo gyvenamąja vietove didinimo bei viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimo.

Įgyvendinto projekto dėka pagerinta teritorijų priežiūra ir viešųjų erdvių kokybė, padidintas gyventojų pasitenkinimas gyvenamąja vietove. Taip pat paryškintas Mickūnų jaunimo bendruomenės reprezentatyvumo lygis užsienio partnerių vizito metu. Buvo sukurta materialinė bazė meniniam kolektyvui, tokiu būdu skatinant šio kolektyvo kūrybiškumą ir saviraišką.

Česlava Zadranovič

 

 

Grįžti
Shadow up