kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas Vilniaus rajone 2020 m.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama mažinti Vilniaus rajone vyraujantį nedarbą ir didinti užimtumo galimybes, kiekvienais metais rengia Užimtumo didinimo programą bei dalyvauja įgyvendinat užimtumo rėmimo priemones. Skelbiame 2020 metų užimtumo didinimo programos vykdymo rezultatus.


Pagal 2020 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimu patvirtintą 2020 m. užimtumo didinimo programą, programoje dalyvavo bedarbių, registruotų Užimtumo tarnyboje, tikslinės grupės, t. y. vyresni nei 40 metų amžiaus asmenys, piniginės socialinės paramos gavėjai, nėščios moterys, vaikų motinos (įmotės) arba tėvai (įtėviai), vaiko globėjai, rūpintojai ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, grįžę iš laisvės atėmimo vietų.

Vykdant patvirtintą Programą, 2020 m. buvo atliekami nenuolatinio pobūdžio teritorijos tvarkymo darbai – šiukšlių rinkimas viešose vietose, šienavimas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra, miško pakraščių tvarkymas, viešų prekybos vietų priežiūra.

Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą, Savivaldybė darbdaviams mokėjo 100 proc. darbo užmokesčio kompensaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. 2020 m. Programos įgyvendinimui buvo skirta 275,9 tūkst. Eur, nors poreikis buvo žymiai didesnis – 400 tūkst. Eur.

Programoje numatytus darbus vykdė 23 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijos ir Neries regioninio parko direkcija. Pagal Programą buvo įdarbinta 111 asmenų. Programoje dažniausiai dalyvavo nekvalifikuoti asmenys (turintys socialinių problemų), kadangi teritorijos tvarkymo darbams nereikalinga jokia profesinė kvalifikacija bei darbo patirtis, be to, tokiu būdu ilgalaikiai bedarbiai turėjo galimybę padidinti savo užimtumo gebėjimus ir galimybes greičiau integruotis į darbo rinką.

Remiantis atlikta analize, 2020 m. įgyvendinant Užimtumo didinimo programą buvo pasisavinta 99,6 proc. valstybės deleguotų lėšų.

 

2020 metų Užimtumo didinimo programos vykdymo ataskaita

Eil. Nr.

Seniūnijos

Dirbusių asmenų skaičius

Skirta lėšų, Eur

Panaudota lėšų, Eur

Vykdymas proc.

1

Avižienių

2

7 200

7 037

97,7%

2

Bezdonių

5

8 300

8 331

100,4%

3

Buivydžių

4

9 400

9 384

99,8%

4

Dūkštų

4

5 900

5 850

99,2%

5

Juodšilių

5

18 700

18 697

100,0%

6

Kalvelių

4

13 300

13 270

99,8%

7

Lavoriškių

4

12 600

12 580

99,8%

8

Maišiagalos

4

9 400

9 375

99,7%

9

Marijampolio

6

9 400

9 366

99,6%

10

Medininkų

1

3 600

3 567

99,1%

11

Mickūnų

4

9 900

9 879

99,8%

12

Nemenčinės

4

9 400

9 373

99,7%

13

Nemenčinės m.

8

23 500

23 562

100,3%

14

Nemėžio

5

23 300

23 313

100,1%

15

Paberžės

3

11 900

11 866

99,7%

16

Pagirių

5

14 000

13 974

99,8%

17

Riešės

7

11 000

10 987

99,9%

18

Rudaminos

10 400

10 186

97,9%

19

Rukainių

6

9 400

9 391

99,9%

20

Sudervės

4

9 400

9 330

99,3%

21

Sužionių

10

13 200

13 222

100,2%

22

Šatrininkų

2

7 800

7 743

99,3%

23

Zujūnų

8

11 400

11 108

97,4%

24

Neries RPD

1

2 500

2 500

100,0%

 

Iš viso:

111

264 900

263 891

99,6%


Asociatyvi nuotr. unsplash.com 

Shadow up