kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono smulkių ir vidutinių verslininkų dėmesiui

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 23 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-419 buvo patvirtinta nauja Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų redakcija.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, t. y. labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės, įregistruotos ir vykdančios veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, bei verslininkai – fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą), ūkininkai, viešosios įstaigos ir asocijuotos verslo struktūros, veikiančios Savivaldybės teritorijoje, gali teikti paraiškas paramai gauti iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo.

Siekdami gauti daugiau informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teikiamos paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams formas, prioritetus, teises gauti paramą, sąlygas ir paramos teikimo tvarką, skaitykite nuostatus. Iškilus klausimams, galite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vedėją Aleksandrą Černiauskienę, el. p. aleksandra.cerniauskiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 19 52, mob. +370 683 37 182.

Vilniaus rajono savivaldybė yra atvira Jūsų pasiūlymams bei tikisi abipusio bendradarbiavimo.

Grįžti
Shadow up