kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigos

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras


 

Direktorė – Jadvyga Ingelevič

Darbo laikas:
I-V nuo 7.00 iki 17.00 val.

Adresas: Švenčionių g. 80 a, Nemenčinė, Vilniaus r. sav., LT – 15168
El. paštas: neigaliujucentras@gmail.com

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Daugiau informacijos apie Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centrą galite rasti internetiniame tinklalapyje: http://www.junior.puslapiai.lt.

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybė. Tai biudžetinė nestacionari dienos socialinių paslaugų įstaiga. Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras (toliau  Centras) savo veiklą pradėjo 2004 metų pavasarį. Centro atidarymas įvyko 2004 metų gegužės 6 dieną. Savo veiklą pradėjo vykdyti Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., teikdamas paslaugas jaunuoliams ir suaugusiems 16-40 metų turintiems fizinę ir proto negalią.

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras yra ir pagrindinis Vilniaus rajono neįgaliųjų sporto šventės organizatorius.

Centro tikslas  teikti socialines paslaugas, sudaryti galimybes paslaugų gavėjams gyventi visavertį gyvenimą bendruomenėje, užtikrinti lankytojų dienos užimtumą, padėti integruotis visuomenėje,  atkurti, stiprinti ir ugdyti lankytojų kasdieninio gyvenimo ir darbo įgūdžius, ugdyti neįgaliųjų meninius sugebėjimus, skatinti kūrybines galias, sudaryti tinkamas sąlygas jų meninei saviraiškai bei išvengti lankytojų apgyvendinimo stacionariose globos įstaigose.

Centro teikiamos paslaugos:
1.
bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;

1.2. konsultavimas;
1.3. transporto organizavimas;
1.4. sociokultūrinės paslaugos;
2. specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. dienos socialinė globa.

 

 

 Paberžės socialinės globos namai


 

Direktorė – Rasa Tamošiūnienė

Darbo laikas:
I-V nuo 8.00 iki 17.00 val.

Adresas:
Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav., LT – 14272

Tel./fax.: (85) 25 23 217, (85) 25 23 219
El. paštas: paberzes.namai@gmail.com

Paberžės socialinės globos namų vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Daugiau informacijos apie  Paberžės socialinės globos namus galite rasti internetiniame tinklalapyje: http://paberzesnamai.lt/.

Paberžės socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. Globos namai – tai įstaiga, kurios paskirtis užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo negali patys savimi pasirūpinti. Paberžės socialinės globos namai yra pirmoji Vilniaus rajone veikianti stacionarios globos įstaiga, kuri buvo atidaryta 2008 metų rugsėjį.

Globos namų tikslas  tenkinti būtinuosius gyvybiškai svarbius poreikius asmenims, kurie patys nepajėgia pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu padedant jiems palaikyti fizinę, emocinę sveikatą, išlaikant orumą bei skatinant juos išlikti kiek galima ilgiau aktyviems.

Globos namų pagrindinis veiklos pobūdis – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, yra vieniši arba jų vaikai dėl objektyvių priežasčių negali prižiūrėti namuose.

Globos namų teikiamos paslaugos:
1. asmens higienos paslaugos;

2. buitinės paslaugos;
3. būsto paslaugos;
4. darbo terapijos ir užimtumo paslaugos;
5. laisvalaikio organizavimo paslaugos;
6. maitinimo organizavimo paslaugos;
7. medicininės paslaugos;
8. religinės paslaugos;
9. slaugos paslaugos;
10. socialinio darbo paslaugos;
11. sporto paslaugos;
12. švietimo ir ugdymo paslaugos. 

  

 

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras  


    Direktorė – Renata Adamovič

Darbo laikas:
I-V nuo 8.00 iki 17.00 val.

Adresas: Draugystės g. 2, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r., LT – 13202
Tel.: (8 5)2493315
El. paštas: valcen7@gmail.com

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Daugiau informacijos apie  Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą galite rasti internetiniame tinklalapyje: www.juodsiliuspc.lt.

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (toliau – Paslaugų centras) yra nestacionari socialinių paslaugų įstaiga, kuriame veikia 4 padaliniai: Dienos užimtumo padalinys, teikiantis bendrąsias socialines paslaugas asmenims (šeimoms) dienos metu, Savarankiško gyvenimo namai „Po vienu stogu“  socialinę priežiūrą teikiantis padalinys, kuriame gyvenantiems asmenims sudaromos sąlygos savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą (patys tvarkosi savo buitį, iš dalies padedant socialiniam darbuotojui), Integralios pagalbos padalinys, teikiantis dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas asmens namuose ir Jaunimo laisvalaikio ir sporto padalinys, organizuojantis kūrybinį ir sportinį jaunimo užimtumą.

Paslaugų centro tikslas  teikti socialines paslaugas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, padedant asmenims spręsti iškilusias socialines problemas bei sudaryti būtiniausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę.

Paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos:
1.
bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;
1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. maitinimo organizavimas;
1.5. sociokultūrinės paslaugos;
1.6. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
1.7. kitos bendrosios paslaugos;
2. specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
2.2. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymas;
3. socialinės globos paslaugos:
3.1. dienos socialinės globos asmens namuose.

 


 

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras


   

Direktorė – Leokadija Pavtel

Darbo laikas:
I -V nuo 8 val. iki 17 val. Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.

Į priėmimą prašome užsiregistruoti iš anksto telefonu (8-5) 2463476.

Adresas: Vilniaus g. 13, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus raj. sav., LT-13148
Tel. (8 5) 2463156, faks. (8 5) 2463476
El. paštas: 
info@seimoskc.vilniausr.lm.lt

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrą galite rasti internetiniame tinklalapyje: http://www.seimoskc.lt/.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras (toliau Krizių centras) veiklą pradėjo 2011 m. vasario 19 d. Krizių centras – yra mišri socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 4 padaliniai: Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą asmeniui (šeimai), atsidūrusiam (-iems) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir  laikino apgyvendinimo paslaugas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, siekiant integruoti juos į visuomenę, Vaikų dienos centras „Draugystės namai“, teikiantis pedagogines, socialines ir psichologines paslaugas vaikams dienos metu, Pagalbos šeimai padalinys, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, sociokultūrines paslaugas, socialinę - psichologinę pagalbą šeimoms patiriančioms socialinę riziką bei asmenims, siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į šeimą ir visuomenę bei pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, Bendruomeniniai vaikų globos namai, teikiantys trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos, ir socialinės rizikos vaikams.

Krizių centro tikslas  teikti socialines paslaugas vaikams ir jų šeimoms, socialinės rizikos vaikams, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims, kad būtų atstatytas jų ryšys su aplinka ir pagerintos jų galimybės pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, bei savarankiškai spręsti savo problemas. Sudaryti kiekvienam vaikui optimalią, artimą namų aplinkai aplinką, kuri įgalintų ugdytinius įgyti, plėtoti ir tobulinti šiuolaikinės, kritiškai mąstančios ir atsakingos asmenybės kompetencijas, kurios leistų realizuoti save keičiamoje, konkurencingoje visuomenėje. 

Krizių centro teikiamos paslaugos:
1. bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;

1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. maitinimo organizavimas;
1.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
1.6. transporto organizavimas;
1.7. sociokultūrinės paslaugos;
2. specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

2.2. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
2.3. laikinas apnakvindinimas;
2.4. intensyvi krizių įveikimo pagalba;
3. socialinės globos paslaugos:
3.1. trumpalaikė socialinė globa;

3.2. ilgalaikė socialinė globa. 

Socialinės paslaugos teikiamos šiems gavėjams:
1. vaikams, likusiems be tėvų globos, ir jų šeimoms;

2. socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms;
3. šeimoms patiriančioms socialinę riziką;
4. nepilnametėms motinoms;
5. kitiems asmenims.

 

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras


 

Direktorė – Justina Turbienė

Darbo laikas:
Administracija
I-V nuo 8.00 iki 16.30 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30 val.
Globos padalinys
Visą parą

Adresas: Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Vilniaus r. sav., LT-14231
Tel. +370 627 99208 
El. paštas:geisiskiucentras@gmail.com

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrą galite rasti internetiniame tinklalapyje: http://www.svgc.lt/.

   

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau – Gerovės centras) – tai savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialinės paslaugas. Gerovės centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kuriame veikia 2 padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, ir Pagalbos šeimai padalinys (toliau – Padaliniai). Gerovės centre teikiama visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba: vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, šeimoms patiriančioms socialinę riziką ir socialinės rizikos vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę. Taip pat Centre vykdomi pozityviosios tėvystės įgūdžių mokymai. Gerovės centras – tai pirmoji Dūkštų seniūnijoje, visiškai nauja ir moderni įstaiga bei joje veikiantis dienos centras „ARKA“ vaikams ir jaunimui (7- 17 metų). Be to Gerovės centro patalpose veikia „arbatos gėrimo klubas“ vaikams ir jaunimui iki 17 metų.

Gerovės centro tikslas  teikti profesionalias socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams, skirtas apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą, užtikrinti saugią aplinką, laiku suteikiant pagalbą ir garantuojant emocinį bei fizinį saugumą.

Gerovės centro teikiamos paslaugos:
1. bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;

1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. maitinimo organizavimas;
1.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
1.6. transporto organizavimas;
1.7. sociokultūrinės paslaugos;
2. specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

2.2. laikinas apnakvindinimas;
2.3. intensyvi krizių įveikimo pagalba;
3. socialinės globos paslaugos:
3.1. trumpalaikė socialinė globa;

3.2. ilgalaikė socialinė globa.  

Socialinės paslaugos teikiamos šiems gavėjams:
1. vaikams, likusiems be tėvų globos nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);

2. į krizinę situaciją patekusioms šeimoms;
3. tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms;
4. nepilnametėms motinoms ar besilaukiančioms nepilnametėms iš socialinės rizikos šeimų;
5. šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius emocinių ir elgesio sutrikimų.

Dienos centro „ARKA“ siūlomi užsiėmimai: sporto, judesio, šokio, inscenizacijos, vikrumo, atvirumo, dainos, dailės, lankstymo, išpjovimo, spalvinimo, dėlionių, šaškių, šachmatų varžytuvių, domino žaidimo, gamtos pažinimo ir kt.

 

 

BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras

 

   

Direktorė – Beata Bartkienė

Darbo laikas:
I -V nuo 8 val. iki 16.30 val. Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:30 val.

Adresas: Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m. LT-15172 Vilniaus r. sav.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: Beata.Bartkiene@spc.vrsa.lt arba telefonu (85) 2153447

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

 Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkų paskirstymas teritorijos atžvilgiu

Atvejo vadybininko
vardas, pavardė
Kontaktai Paslaugų teikimo teritorija, seniūnija
Birutė Paramonova     Tel.: +37067014911
El. p. birute.paramonova@vrsa.lt
Rudaminos
Juodšilių
Pagirių
Ivona Jarmolovičiūtė Tel.: +37067206616
El. p. ivona.jarmoloviciute@spc.vrsa.lt
Nemėžio
Rukainių
Marijampolės
Justina Kornevič Tel.: +37067071053
El. p. justina.kornevic@spc.vrsa.lt
Kalvelių
Medininkų
Lavoriškių
Regina Pečiulienė Tel.: +37064562684
El. p. regina.peciuliene@vrsa.lt
 

Maišiagalos
Avižienių
Dukštų
Zujūnų
Riešės

Rima Sederevičienė Tel.: +37061331254
El.p. rima.sedereviciene@spc.vrsa.lt
Mickūnų
Bezdonių
Buivydžių
Šatrininkų 
Tomas Tamošiūnas Tel.: +37061852242
El. p. tomas.tomosiunas@spc.vrsa.lt
Nemenčinės m.
Nemenčinės
Sužionių
Sudervės
Paberžės
 

BĮ Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centras – tai biudžetinė Vilniaus rajono savivaldybės įstaiga. Socialinių paslaugų centras yra nestacionari socialinių paslaugų įstaiga (toliau - Centras). 

Centro teikiamos paslaugos:

1. bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;
1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. parama maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims;
1.5. sociokultūrinės paslaugos;
1.6. kitos bendrosios socialinės paslaugos;

2. specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims, šeimoms ir vaikams atsidūrusiems krizinėje situacijoje;
2.2. pagalba asmens namuose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia;
3. rajono neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimas;
4. vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) atvejo vadybos organizavimas ir koordinavimas.

Centro veiklos tikslai:
1. teikti socialines paslaugas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, padedant asmenims spręsti iškilusias socialines problemas;
2. sudaryti būtiniausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę.
3. sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

Grįžti
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2019     
Lapkritis
P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11
12
1314151617
18192021222324
252627282930 
Artimiausi renginiai
E. Guobytės tapybos paroda
2019-11-04
Vilniaus rajono Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Bezdonių sk.
L. Ždanovič molio dirbinių paroda
2019-11-05
Vilniaus rajono Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Buivydžių sk.
„Lenkų tradicijos mano širdyje“ Vaikų ir jaunimo piešinių paroda
2019-11-10
Vilniaus rajono Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Maišiagalos sk.
Gražios raidės savaitė
2019-11-13
Vladislavo Sirokomlės muziejus
Integracinis užsiėmimas vaikams, skirtas Lenkijos Nepriklausomybės dienai paminėti
2019-11-13
Vilniaus rajono Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Juodšilių sk.

Video medžiaga
 
SVEIKINIMAS
Derliaus šventės proga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up