kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigos

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras


 

Direktorė – Jadvyga Ingelevič

Darbo laikas: I-V nuo 7.00 iki 17.00 val.

Adresas: Švenčionių g. 80 a, Nemenčinė, Vilniaus r. sav., LT – 15168

Tel.: (8 5) 237 13 00

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: neigaliujucentras@gmail.com

Daugiau informacijos apie Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centrą galite rasti internetiniame tinklalapyje: http://www.junior.puslapiai.lt.

· Vadovo 2017 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2018 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2020 m. veiklos ataskaita


Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybė. Tai biudžetinė nestacionari dienos socialinių paslaugų įstaiga. Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras (toliau - Centras) savo veiklą pradėjo 2004 metų pavasarį. Centro atidarymas įvyko 2004 metų gegužės 6 dieną. Savo veiklą pradėjo vykdyti Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., teikdamas paslaugas jaunuoliams ir suaugusiems 16-40 metų asmenims, turintiems fizinę ir proto negalią. Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras yra ir pagrindinis Vilniaus rajono neįgaliųjų sporto šventės organizatorius.

Centro tikslas – užtikrinti efektyvų ir kvalifikuotą socialinių paslaugų teikimą proto, psichinę, fizinę ir kompleksinę negalią turintiems asmenims, siekiant didesnio savarankiškumo jų gyvenimo srityse, integruojant juos į visuomeninį gyvenimą.

Centro pagrindinė veikla – socialinių paslaugų teikimas suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichinę, fizinę ar kompleksinę negalią Vilniaus rajono gyventojams.

Centro teikiamos paslaugos:
1.
bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;

1.2. konsultavimas;
1.3. transporto organizavimas;
1.4. sociokultūrinės paslaugos;
2. specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. dienos socialinė globa.

 

 

 Paberžės socialinės globos namai


 

Direktorė – Rasa Tamošiūnienė

Darbo laikas: I-V nuo 8.00 iki 17.00 val.

Adresas: Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav., LT – 14272

Tel.: (8 5) 252 32 17

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: paberzes.namai@gmail.com.

Daugiau informacijos apie  Paberžės socialinės globos namus galite rasti internetiniame tinklalapyje: http://paberzesnamai.lt/.

· Vadovo 2017 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2018 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2020 m. veiklos ataskaita


Paberžės socialinės globos namai (toliau – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. Globos namai – tai įstaiga, kurios paskirtis užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo negali patys savimi pasirūpinti. Paberžės socialinės globos namai yra pirmoji Vilniaus rajone veikianti stacionarios globos įstaiga, kuri buvo atidaryta 2008 metų rugsėjį.

Globos namų veiklos tikslai:

1. teikti socialinę globą, užtikrinančią Globos namų gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir jo geriausius interesus;
2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Globos namų gyventojo reikmes, užtikrinti jiems pasirinkimo teisę įgyvendinant jų asmeninius poreikius, sudaryti galimybę palaikyti ryšius su artimaisiais, bendruomene;
3. atsižvelgus į Globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę;
4. užtikrinti saugią ir sveiką, žmogaus orumą atitinkančią socialinę globą, suderintą su asmens sveikatos priežiūrą.

Globos namų paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, esant galimybei ir asmenims, kuriems dėl Alzheimerio, Parkinsono ligos ar senatvinės demencijos būtina nuolatinė specialistų priežiūra. 

Globos namų teikiamos paslaugos:

1. Specialiosios socialinės paslaugos:
1.1. trumpalaikė socialinė globa;
1.2. ilgalaikė socialinė globa.

 

 

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras  


   

Direktorė – Renata Adamovič

Darbo laikas: I-V nuo 8.00 iki 17.00 val.

Adresas: Draugystės g. 2, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. LT – 13202

Tel.: (8 5) 249 33 15

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: valcen7@gmail.com arba telefonu (8 5) 249 3315

Daugiau informacijos apie  Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą galite rasti internetiniame tinklalapyje: www.juodsiliuspc.lt.

· Vadovo 2017 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2018 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2020 m. veiklos ataskaita

 

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (toliau – Paslaugų centras) yra nestacionari socialinių paslaugų įstaiga, kuriame veikia 4 padaliniai:

1. Dienos užimtumo padalinys, teikiantis bendrąsias socialines paslaugas asmenims (šeimoms) dienos metu.

2. Savarankiško gyvenimo namai „Po vienu stogu“- socialinę priežiūrą teikiantis padalinys, kuriame gyvenantiems asmenims sudaromos sąlygos savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą (patys tvarkosi savo buitį, iš dalies padedant socialiniam darbuotojui).

3. Integralios pagalbos padalinys, teikiantis dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas asmens namuose.

4. Jaunimo laisvalaikio ir sporto padalinys, organizuojantis kūrybinį ir sportinį jaunimo užimtumą.

Paslaugų centro tikslas - teikti socialines paslaugas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, padedant asmenims spręsti iškilusias socialines problemas bei sudaryti būtiniausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę.

Paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos:

1. bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;
1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. maitinimo organizavimas;
1.5. sociokultūrinės paslaugos;
1.6. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
1.7. kitos bendrosios paslaugos;
2. specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
2.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
3. socialinės globos paslaugos:
3.1. dienos socialinė globa asmens namuose.

 


 

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras


   

Direktorė – Leokadija Pavtel

Darbo laikas:
I -V nuo 8 val. iki 17 val. Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.

Į priėmimą prašome užsiregistruoti iš anksto telefonu (8-5) 2463476.

Adresas: Vilniaus g. 13, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus raj. sav., LT-13148

Tel. (8 5) 2463156, faks. (8 5) 2463476
El. paštas: info@seimoskc.vilniausr.lm.lt

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrą galite rasti internetiniame tinklalapyje: http://www.seimoskc.lt/.

· Vadovo 2017 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2018 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2020 m. veiklos ataskaita

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras (toliau Krizių centras) veiklą pradėjo 2011 m. vasario 19 d. Krizių centras – yra mišri socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 4 padaliniai: Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą asmeniui (šeimai), atsidūrusiam (-iems) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir  laikino apgyvendinimo paslaugas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, siekiant integruoti juos į visuomenę, Vaikų dienos centras „Draugystės namai“, teikiantis pedagogines, socialines ir psichologines paslaugas vaikams dienos metu, Pagalbos šeimai padalinys, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, sociokultūrines paslaugas, socialinę - psichologinę pagalbą šeimoms patiriančioms socialinę riziką bei asmenims, siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į šeimą ir visuomenę bei pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, Bendruomeniniai vaikų globos namai, teikiantys trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos, ir socialinės rizikos vaikams.

Krizių centro tikslas – teikti socialines paslaugas vaikams ir jų šeimoms, socialinės rizikos vaikams, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims, kad būtų atstatytas jų ryšys su aplinka ir pagerintos jų galimybės pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, bei savarankiškai spręsti savo problemas. Sudaryti kiekvienam vaikui optimalią, artimą namų aplinkai aplinką, kuri įgalintų ugdytinius įgyti, plėtoti ir tobulinti šiuolaikinės, kritiškai mąstančios ir atsakingos asmenybės kompetencijas, kurios leistų realizuoti save keičiamoje, konkurencingoje visuomenėje. 

Krizių centro teikiamos paslaugos:
1. bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;

1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. maitinimo organizavimas;
1.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
1.6. transporto organizavimas;
1.7. sociokultūrinės paslaugos;
2. specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

2.2. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
2.3. laikinas apnakvindinimas;
2.4. intensyvi krizių įveikimo pagalba;
3. socialinės globos paslaugos:
3.1. trumpalaikė socialinė globa;

3.2. ilgalaikė socialinė globa. 

Socialinės paslaugos teikiamos šiems gavėjams:
1. vaikams, likusiems be tėvų globos, ir jų šeimoms;

2. socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms;
3. šeimoms patiriančioms socialinę riziką;
4. nepilnametėms motinoms;
5. kitiems asmenims.

 

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras


 

Direktorė – Justina Turbienė

Darbo laikas:
Administracija
I-V nuo 8.00 iki 16.30 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30 val.
Globos padalinys
Visą parą

Adresas: Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Vilniaus r. sav., LT-14231
Tel. +370 627 99208 

El. paštas: info@svgc.lt

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrą galite rasti internetiniame tinklalapyje: http://www.svgc.lt/.

· Vadovo 2017 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2018 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2020 m. veiklos ataskaita

   

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau – Gerovės centras) – tai savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialinės paslaugas. Gerovės centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kuriame veikia 2 padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, ir Pagalbos šeimai padalinys (toliau – Padaliniai). Gerovės centre teikiama visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba: vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, šeimoms patiriančioms socialinę riziką ir socialinės rizikos vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę. Taip pat Centre vykdomi pozityviosios tėvystės įgūdžių mokymai. Gerovės centras – tai pirmoji Dūkštų seniūnijoje, visiškai nauja ir moderni įstaiga bei joje veikiantis dienos centras „ARKA“ vaikams ir jaunimui (7- 17 metų). Be to Gerovės centro patalpose veikia „arbatos gėrimo klubas“ vaikams ir jaunimui iki 17 metų.

Gerovės centro tikslas – teikti profesionalias socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams, skirtas apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą, užtikrinti saugią aplinką, laiku suteikiant pagalbą ir garantuojant emocinį bei fizinį saugumą.

Gerovės centro teikiamos paslaugos:
1. bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;

1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. maitinimo organizavimas;
1.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
1.6. transporto organizavimas;
1.7. sociokultūrinės paslaugos;
2. specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

2.2. laikinas apnakvindinimas;
2.3. intensyvi krizių įveikimo pagalba;
3. socialinės globos paslaugos:
3.1. trumpalaikė socialinė globa;

3.2. ilgalaikė socialinė globa.  

Socialinės paslaugos teikiamos šiems gavėjams:
1. vaikams, likusiems be tėvų globos nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);

2. į krizinę situaciją patekusioms šeimoms;
3. tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms;
4. nepilnametėms motinoms ar besilaukiančioms nepilnametėms iš socialinės rizikos šeimų;
5. šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius emocinių ir elgesio sutrikimų.

Dienos centro „ARKA“ siūlomi užsiėmimai: sporto, judesio, šokio, inscenizacijos, vikrumo, atvirumo, dainos, dailės, lankstymo, išpjovimo, spalvinimo, dėlionių, šaškių, šachmatų varžytuvių, domino žaidimo, gamtos pažinimo ir kt.

 

 

BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras

 

   

Direktorė – Beata Bartkienė

Darbo laikas: I -V nuo 8 val. iki 16.30 val. Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:30 val.

Adresas: Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m. LT-15172 Vilniaus r. sav.

Svetainė: www.vrspc.lt

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: info@vrspc.lt arba telefonu (8 5) 215 3447

· Vadovo 2018 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita
· Vadovo 2020 m. veiklos ataskaita

 Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkų paskirstymas teritorijos atžvilgiu

Atvejo vadybininko
vardas, pavardė
Kontaktai Paslaugų teikimo teritorija, seniūnija
Birutė Paramonova     Tel.: +37067014911
El. p. birute.paramonova@vrspc.lt
Rudaminos
Juodšilių
Pagirių
Loreta Voitechovič-Lepiochina

Tel.: +37061940060
El. p. 
loreta.voitechovic.lepiochina@vrspc.lt

Riešės
Rukainių
Marijampolės
Nemenčinės m.

Laima Lukšienė

Tel.: +37061952293
El. p. laima.luksiene@vrspc.lt

Nemėžio
Medininkų
Sužionių
Regina Pečiulienė Tel.: +37064562684
El. p. regina.peciuliene@vrspc.lt
 

Maišiagalos
Avižienių
Dukštų
Zujūnų

Jelena Kondratavičienė Tel.: +37061331254
El.p. jelena.kondrataviciene@vrspc.lt
Paberžės
Bezdonių
Buivydžių
Lavoriškių
Renata Vanagel - Bortkevičienė

Tel.: +37064617144
El. p.
renata.vanagel.bortkeviciene@vrspc.lt

Kalvelių
Mickūnų
Šatrininkų

Tomas Tamošiūnas Tel.: +37061852242
El. p. tomas.tamosiunas@vrspc.lt

Nemenčinės
Sudervės

 

BĮ Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centras – tai biudžetinė Vilniaus rajono savivaldybės įstaiga. Socialinių paslaugų centras yra nestacionari socialinių paslaugų įstaiga (toliau - Centras). 

Centro teikiamos paslaugos:

1. bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;
1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. parama maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims;
1.5. sociokultūrinės paslaugos;
1.6. kitos bendrosios socialinės paslaugos;

2. specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims, šeimoms ir vaikams atsidūrusiems krizinėje situacijoje;
2.2. pagalba asmens namuose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia;
3. rajono neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimas;
4. vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) atvejo vadybos organizavimas ir koordinavimas.

Centro veiklos tikslai:
1. teikti socialines paslaugas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, padedant asmenims spręsti iškilusias socialines problemas;
2. sudaryti būtiniausias, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę.
3. sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

 


 

Kuosinės socialinės globos namai

   

Direktorė – Justina Kornevič

Darbo laikas: I-V nuo 8.00 iki 17.00 val.

Adresas: Didžiosios Kuosinės g. 20, Didžiosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav., LT – 13166

Tel.: +37068773781

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: kuosinesnamai@gmail.com

· Vadovo 2020 m. veiklos ataskaita


Kuosinės socialinės globos namai
 (toliau – Globos namai) – yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Globos namai –  tai stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, esant galimybei ir asmenims, kuriems dėl Alzheimerio, Parkinsono ligos ar senatvinės demencijos būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

Globos namų veiklos tikslai:

  • teikti socialinę globą, užtikrinančią Globos namų gyventojų įvairiapusiškus poreikius ir jų geriausius interesus;
  • tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Globos namų gyventojo reikmes, užtikrinti jiems pasirinkimo teisę įgyvendinant jų asmeninius poreikius, sudaryti galimybę palaikyti ryšius su artimaisiais, bendruomene;
  • atsižvelgus į Globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę;
  • užtikrinti saugią ir sveiką, žmogaus orumą atitinkančią socialinę globą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra.

Globos namų paslaugos:

1. Specialiosios socialinės paslaugos:
1.1. trumpalaikė socialinė globa;
1.2. ilgalaikė socialinė globa.

 

Grįžti
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2022     
Sausis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
17
181920212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
„Keturkojis draugas“ Sniego figūrų konkursas, skirtas guvūnų gerovės metams
2022-01-01
Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (Švenčionių g. 12, Nemenčinė, Vilniaus r.)
Sveikinimo laiškų kun. prelatui Juzefui Obrembskiui paroda-prezentacija
2022-01-01
VKEM Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus (Šv. Antano g. 5, Maišiagala, Vilniaus raj.)
Tautodailininkės Irenos Ševcovos fotografijų paroda „Medžio kvėpavimas“
2022-01-02
VKEM Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus raj.)
Česlavo Polonskio tapybos, akvarelių ir piešinių paroda
2022-01-02
VKEM (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus raj.)
„Atvirukas - sveikinimams“ Edukacinė popietė su Č. Liachovič, skirta senelių dienai paminėti
2022-01-20
NDKC Karvio skyrius (Giedraičio g. 26, Karvio k., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up