*alt_site_homepage_image*

Savivaldybė ir Myškuvo apskritis žengia naujos partnerystės link

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės delegacija š. m. sausio 29-30 dienomis viešėjo Myškuvo apskrityje (Lenkija, lenk. Powiat Myszkowski), kur su Myškuvo apskrities vadovybe pasirašė ketinimų protokolą dėl tolesnio bendradarbiavimo. Abi šalys siekia užmegzti ir vystyti partnerystę įvairiose veiklos srityse.

Protokolą pasirašė Myškuvo apskrities tarybos pirmininkas Mariusz Karkocha, Myškovo seniūnas Piotr Kołodziejczyk, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Gulbinovič ir Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaitė.

Partnerių ketinimų protokolas – tai pamatinis žingsnis partnerystės sutarties link. Minėtu dokumentu išreiškiamas abiejų šalių noras tarpusavyje bendradarbiauti švietimo, kultūros, turizmo, sporto, sveikatos, priešgaisrinės saugos ir kitose srityse. Šalys pasižadėjo grįsti partnerystės ryšius lygybės, abipusio pasitikėjimo ir subjektų sąveikos principais.

„Šiandien pasirašytas ketinimų protokolas – tai kelio pradžia, turinti abipusę ateities perspektyvą. Dėkojame, kad šiandien galime būti kartu ir aptarti mūsų bendradarbiavimo galimybes“, – kalbėjo Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaitė, kuri bus atsakinga už bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimą.

Susitikimo metu detaliau aptartos būsimo bendradarbiavimo veiklos, akcentuojant švietimo sritį, taip pat pasidalinta kylančių savivaldos iššūkių panašumais ir galimais efektyvias sprendimais. Dalyviai domėjosi apskrities administracijos veikla – interesantų aptarnavimu, finansavimu ir kt. Iš arčiau susipažino su savanorių ugniagesių darbu, organizuojamais renginiais, apsilankė apskrities darbo biržos būstinėje bei profesinėje mokykloje. Delegacija taip pat aplankė svarbų kultūros paveldo paminklą – Bobovicų pilį, kur vienas iš pilies savininkų Dariusz Lasecki papasakojo apie pilies istoriją, svarbiausius įvykius ir jos rekonstrukciją.

Viešnagės metu delegacija susitiko su kunigu Rišardu Umanskiu (lenk. Ryszard Umański), dvasininku iš Čenstakavos, kuris prieš kelis metus inicijavo glaudžią šalių bendrystę, kviesdamas Myškuvo apskrities valdžios ir bendruomenės atstovus dalintis gerumu ir kalėdinėmis dovanomis su Vilniaus rajono gyventojais. Kartu su Vilniaus rajono delegacija atvykusi Mickūnų seniūnijos seniūnė Renata Mickevič pasidžiaugė iniciatyvomis ir prasmingu bendradarbiavimu su kunigu R. Umanskiu. Jo dėka, kasmet organizuojama kilni prieššventinė akcija, kurios metu kunigas kartu su savo padėjėjais aplanko ir dalina dovanas ne tik Mickūnų, bet ir Pakenės, Rukainių ir kitų seniūnijų gyventojams.

Myškuvo apskritis, kurioje gyvena apie 72 tūkst. gyventojų, yra vakariniame Krokuvos-Čenstakavos aukštumos pakraštyje, Silezijos vaivadijos šiaurės rytinėje dalyje. Apskritis gali pasigirti puikiai išvystytu ir aprūpintu ugniagesių ir sveikatos priežiūros tinklu, sukurtomis sąlygomis kultūros ir aktyvaus turizmo mėgėjams.

2022 m. gegužės mėnesį Mickūnų seniūnija kartu su Myškuvo apskritimi pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo, o 2023 m. lapkritį ketinimų protokolas pasirašytas ir su Nemenčinės seniūnija.

Š. m. vasario 2 d. Tarybos svarstymui bus teikiamas sprendimo projektas dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Myškuvo apskrities ir Vilniaus rajono savivaldybės pasirašymui. Po pritarimo, partnerystė bus įtvirtinta oficialia bendradarbiavimo sutartimi. Abi šalys pasitelkdamos teorinės ir praktinės patirties mainais tobulins vietos savivaldą, įgys žinių aktualiose gyventojų sveikatinimo, priešgaisrinės saugos srityse, praturtins vietos socialinį, kultūrinį ir akademinį gyvenimą. Nemažai dėmesio planuojama skirti mokykloms, mokinių mainams, gerosios patirties sklaidai. Šio bendradarbiavimo rėmuose naujus ryšius taip pat galės užmegzti ir atskiros šalių įstaigos, organizacijos.

Už kvietimą ir turiningą viešnagę Vilniaus rajono savivaldybės delegacija dėkoja Myškuvo apskrities vadovybei: Tarybos pirmininkui Mariuszui Karkocha, vicepirmininkui Januszui Romaniuk, Myškovo seniūnui Piotrui Kołodziejczyk ir seniūno pavaduotojui Mariuszui Morawiec bei Myškuvo apskrities administracijos viešųjų ryšių, kultūros ir sporto skatinimo biuro vedėjui Marcinui Pilis už šios viešnagės koordinavimą.


Įvertinkite naujieną