*alt_site_homepage_image*

Socialinis būstas, parama būsto įsigijimui

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: + 370 5 275 1990, + 370 5 275 1961, + 370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Socialinis būstas

Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą

Paslaugos aprašymas:Paslauga yra reikalinga kai asmuo/šeima nori pasinaudoti parama būstui išsinuomoti (įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą).
Paslaugos pareiškėjas gali būti asmenys ar šeimos:

 1. kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus rajone, taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Vilniaus rajone;
 2. kurie Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, neviršija šių dydžių:
  - asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 46 VRP dydžių ir turtas – 93 VRP dydžių;
  - dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 91 VRP dydžių ir turtas – 168 VRP dydžių;
  - keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 26 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP dydžių.
 1. kurie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, arba asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.

* VRP (valstybės remiamos pajamos) dydžiai skelbiami Socialines apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/2024-metais-dides-dirbanciuju-pajamos-senjorai-sulauks-didesniu-pensiju-ugtels-ir-kitos-ismokos?lang=lt

Paslaugos kategorija: Būstas

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo ne verslo tikslais

Atsakingas dalinys: Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja Lucija Lipnicka tel. +370 5 275 0916, mob.tel.: +370 610 17726

Paslaugos vykdytojai: Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Natalija Gaidamovičienė tel. +370 5 240 0290, mob.tel.:+370 679 87927
Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Ana Savič- Kondratovič tel. +370 5 2109413, mob. tel.: +370 686 74405

Prašymo forma

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti (įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą) BP-3 forma;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopiją;
 3. turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001 su priedu FR0001P). Dėl Deklaracijos kreiptis į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją Vilnius, Ulonų g. 2, tel.: 1882, (8 5) 260 5060, (8 5) 2191 777;
 4. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą būstą*;
 5. pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma*;
 6. neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus);
 7. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas*.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų.

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:

 1. Pareiškėjas užpildo prašymą prie jo prideda kitus reikiamus dokumentus.
 2. Pareiškėjas siunčia prašymą VRSA el. paštu vrsa@vrsa.lt / atneša fiziškai į VRSA priimamąjį.
 3. Priimamojo specialistas užregistruoja prašymą ir perduoda atsakingam specialistui vykdyti.
 4. Per 20 d. d. atsakingas specialistas išnagrinėja prašymą.
 5. Pareiškėjas gauna atsakymą el. paštu/paštu.

Reglamentuojantys teisės aktai:

 

Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas

Paslaugos aprašymas:

Paslauga yra reikalinga kai asmuo/šeima nori pasinaudoti parama būstui įsigyti (gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją).


Paslaugos pareiškėjai gali būti asmenys/šeimos:

 1. kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus rajone, taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Vilniaus rajone;
 2. kurie Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, neviršija šių dydžių:

- asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;
- dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;
- keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;
- šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

 1. turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

* VRP (valstybės remiamos pajamos) dydžiai skelbiami Socialines apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-statistika/pagrindiniai-socialiniai-rodikliai.

Subsidijos gavimas būsto įsigijimui. Pagal LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, tokią teisę turi:

 1. buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;
 2. jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų, ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Paslaugos kategorija: Būstas

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo ne verslo tikslais

Atsakingas dalinys: Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja Lucija Lipnicka tel. +370 5 275 0916, mob.tel.: +370 610 17726

Paslaugos vykdytojas: Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Natalija Gaidamovičienė tel. +370 5 240 0290, mob.tel.:+370 679 87927

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymą suteikti paramą būstui įsigyti (gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją) BP-1 forma;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopiją;
 3. asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praeitus kalendorinius metus;
 4. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą būstą*;
 5. neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus);
 6. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas*.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų.

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:

 1. Pareiškėjas užpildo prašymą prie jo prideda kitus reikiamus dokumentus.
 2. Pareiškėjas siunčia prašymą VRSA el. paštu vrsa@vrsa.lt / atneša fiziškai į VRSA priimamąjį.
 3. Priimamojo specialistas užregistruoja prašymą ir perduoda atsakingam specialistui vykdyti.
 4. Per 20 d. d. atsakingas specialistas išnagrinėja prašymą.
 5. Pareiškėjas gauna pažymą el. paštu/paštu arba atsiima priimamajame.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos

Paslaugos aprašymas:

Paslauga yra reikalinga kai asmuo/šeima nori pasinaudoti parama būstui įsigyti (gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją) arba parama būstui išsinuomoti (gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją).


Paslaugos pareiškėjas gali būti asmenys ar šeimos:

 1. kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus rajone, taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Vilniaus rajone;
 2. kurie Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, neviršija šių dydžių:
  - asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 62 VRP dydžių ir turtas – 93 VRP dydžių;
  - dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 122 VRP dydžių ir turtas – 168 VRP dydžių;
  - keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 35 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP dydžių.
 1. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.
 2. kurie pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams išsinuomoję fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus Savivaldybei) priklausantį tinkamą būstą, esantį Vilniaus rajono teritorijoje. Būsto nuomos/išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

* VRP (valstybės remiamos pajamos) dydžiai skelbiami Socialines apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėj https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-statistika/pagrindiniai-socialiniai-rodikliai.

Paslaugos kategorija:  Būstas

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo ne verslo tikslais

Atsakingas dalinys: Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja Lucija Lipnicka tel. +370 5 2750916, mob. tel.: +370 610 17726

Paslaugos vykdytojas: Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Božena Bednova tel. +370 5 2730407, mob. tel.: +37067108226

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymą suteikti paramą būstui įsigyti (gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją) BP-2 forma arba prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti (gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją) BP-4 forma;
 2. būsto nuomos/išperkamosios būsto nuomos sutartį (sudaryta ne trumpiau kaip vieniems metams ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre);
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopiją;
 4. asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praeitus kalendorinius metus;
 5. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą būstą*.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas:

 1. Pareiškėjas užpildo prašymą prie jo prideda kitus reikiamus dokumentus.
 2. Pareiškėjas siunčia prašymą VRSA el. paštu vrsa@vrsa.lt / atneša fiziškai į VRSA priimamąjį.
 3. Priimamojo specialistas užregistruoja prašymą ir perduoda atsakingam specialistui vykdyti.
 4. Per 20 d. d. atsakingas specialistas išnagrinėja prašymą.
 5. Pareiškėjas gauna atsakymą el. paštu/paštu.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

Paslaugos aprašymas:

Paslauga yra reikalinga kai jauna šeima nori pasinaudoti parama būstui įsigyti Vilniaus rajone.

Paslaugos pareiškėjai gali būti jaunos šeimoms:                                    

 1. kurios atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtintą jaunos šeimos apibrėžimą;
 2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą;
 3. kurioje nė vienas šeimos narys, būdamas visiškai veiksnus (išskyrus jaunos šeimos vaikus), ir jaunos šeimos vaikai (kaip jie apibrėžti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje) iki kreipimosi į savivaldybės administraciją dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto. Jeigu asmens nuosavybės teise turėtas ar asmeniui nuosavybės teise priklausantis būstas atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio 2 punkto b papunktyje nustatytus būsto požymius (būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turėtų / turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, buvo / yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turėtas / turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, buvo / yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų), laikoma, kad jauna šeima atitinka šiame punkte nustatytą reikalavimą;
 4. įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

Jaunoms šeimoms teikiamų subsidijų dydžiai būsto įsigijimui:

- neauginančioms vaikų – 15 % būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
- auginančioms 1 vaiką - 20 %;
- auginančioms 2 vaikus - 25 %;
- auginančioms 3 ar daugiau vaikų - 30 %.

Paslaugos kategorija:  Būstas

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo ne verslo tikslais

Atsakingas dalinys: Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja Lucija Lipnicka tel. +370 5 2750916, mob. tel.: +370 610 17726

Paslaugos vykdytojas: Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Natalija Gaidamovičienė tel. +370 5 2400290, mob. tel.: +370 679 87927

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymą dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopiją;
 3. šeimos turto deklaraciją už praeitus kalendorinius metus;
 4. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą būstą*.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas:

 1. Pareiškėjas prašymą ir, jeigu reikia, papildomus dokumentus savivaldybės administracijai teikdamas elektroniniu būdu, prašymo formą pildo SPIS adresu www.spis.lt. Prašymo pateikimo data laikoma diena ir laikas, kai jis ir, jeigu reikia pateikti, papildomi dokumentai užregistruojami SPIS.
 2. Savivaldybės administracija išnagrinėja pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad jauna šeima turi teisę į finansinę paskatą ir yra pakankamai tų metų valstybės biudžeto asignavimų finansinei paskatai teikti, SPIS suformuoja pažymą.
 3. Jei visos lėšos tiems metams panaudotos, pažyma neformuojama, šeima įrašoma į sąrašą, naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą.
 4. Nustačius, kad šeima neturi teisės į finansinę paskatą, prašymas atmetamas (nurodomos priežastys). Pareiškėjas apie prašymo nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po išnagrinėjimo dienos informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Reglamentuojantys teisės aktai: