*alt_site_homepage_image*

Socialinės paslaugos šeimai ir vaikui

decoration

decoration Globa ir įvaikinimas

Vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS VAIKO TĖVŲ AR KITŲ JO ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ PRAŠYMU NUSTATYMAS

Dokumentų pateikimo tvarka

Vaiko tėvai arba vienas iš tėvų užpildo Prašymą, surenka kitus (žemiau išvardintus dokumentus) ir pagal savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai tiesiogiai (atvykę į savivaldybės administraciją), registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis adresu vrsa@vrsa.lt likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos pateikia.

Jei vaiko laikinoji priežiūra nustatoma ne vaiko tėvų, o kitų jo atstovų pagal įstatymą arba vieno iš jų prašymu, jie (jis) užpildo Prašymą dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo ir jį pateikia vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, kopiją – savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti:

1. Rašytinis prašymas nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos;

2. Išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba patvirtinta kopija;

3. Tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba patvirtinta kopija;

4. Asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba patvirtinta kopija;

5. Dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.); 

6. Jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, privaloma pateikti teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją.


Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad:

  • Tik pateikus visus aukščiau išvardintus dokumentus, prašymas nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą yra priimamas ir registruojamas.
  • Prašymas nenagrinėjamas, jei vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą nepateikia visų aukščiau nurodytų dokumentų. Apie priimtą sprendimą nenagrinėti prašymo savivaldybės administracija informuoja vaiko tėvus ar kitus vaiko atstovus pagal įstatymą raštu, nusiųsdama šio sprendimo kopiją registruotu paštu arba elektroniniu paštu.
  • Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų, pateikimo dienos turi jį išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu. Vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
  • Priimdama sprendimą dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo, savivaldybės administracija taip pat turi susitikti su vaiku, kuriam prašoma nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą, ir išklausyti vaiko nuomonę.

Prašymą bei reikiamus dokumentus pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriui, Rinktinės g. 50, Vilniuje, 206 kab.


Kontaktai pasiteirauti:

Jolanta Lukaševič, tel. (8 5) 240 19 11, Jolanta.Lukasevic@vrsa.lt

Silva Lukoševičienė, tel. (8 5) 240 14 80, Silva.Lukoseviciene@vrsa.lt

Konsultacijos teikiamos ir piliečiai priimami:

  • pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.;
  • penktadieniais 7.30–15.15 val.;
  • pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Konfidenciali ir nemokama pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veiklų

decoration Šeimos taryba

Nuostatai ir veiklos planai

Vilniaus rajono savivaldybės šeimos tarybos nuostatai  (Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T3-212)

Vilniaus rajono savivaldybės šeimos tarybos nariai

Pirmininkė: Justina Žukauskienė, Labdaros ir paramos fondo „Mamų unija“ direktorė

Pirmininkės pavaduotoja: Kristina Malinovska,Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja

Nariai:

Kristina Boroško, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė

Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Nila Federovič, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Skaidiškių ambulatorijos bendruomenės vyresnioji slaugytoja

Leokadija Pavtel, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė

Beata Bartkienė, BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktorė

Sabina Gucevič, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduotoja

Joana Šekštelienė, Čekoniškių kaimo bendruomenės narė

Irena Baranovskaja, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos narė

Audra Dūdėnaitė, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus narė

Alina Franckevič, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus narė

Krystyna Malyško, Kyviškių kaimo bendruomenės „Kyvija“ savanorė

Beata Čeken, Paberžės-Glitiškių apylinkės bendruomenės narė

decoration Laikinas atokvėpis

Laikino atokvėpio paslauga vaikams su negalia Vilniaus rajono savivaldybėje teikia

BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras

Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m. LT-15172 Vilniaus r. sav.

Tel./ faks. (8 5) 215 3447

El. paštas info@vrspc.lt


Biudžetinė įstaiga Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“

Žolyno g. 47, LT-10254 Vilnius

Tel. (8 5)  234 0300

El. paštas administracija@kudikiunamai.lt


Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Vilniaus r. sav. LT-14231

Tel. +37062799208

El. paštas: info@svgc.lt


Laikino atokvėpio paslaugos neįgaliesiems vaikams teikimo ir organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

decoration Pagimdžiusių moterų emocinė sveikata

Metodinė medžiaga

Informacinė dalijamoji metodinė medžiaga (skrajutė) – „Mamos emocinė sveikata. Pokyčiai gyvenime laukiant mažylio ir jį auginant“ apima informaciją apie depresiją po gimdymo, jos simptomus, įsivertinimą bei pagalbos (įskaitant emocinės paramos linijas) galimybes. Parengta medžiaga skirta bei aktuali nėščiosioms, gimdyvėms ir šeimoms, besilaukiančioms ir auginančioms vaikus nuo 0 iki 3 metų, su šeimomis bendraujantiems ar joms paslaugas / pagalbą teikiantiems specialistams, emocinę paramą ir pagalbą šeimoms teikiantiems subjektams, nevyriausybinėms organizacijoms, socialinių paslaugų ir kitoms įstaigoms, krizių centrams ir pan.

Mamos emocinė sveikata. Pokyčiai gyvenime laukiant mažylio ir jį auginant

Emocinę pagalbą ir paramą mamoms teikiančių subjektų sąrašas ir kontaktinė informacija

decoration Projektas „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“

decoration Vilniaus rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano projektas

decoration Naujienos