*alt_site_homepage_image*

Džiuginantys Vilniaus rajono abiturientų lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai

decoration

Birželio 25 d. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatus.

Šiemet 7550 kandidatų laikė mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Iš jų 251 Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių švietimo įstaigų abiturientas.

Galime pasidžiaugti šiųmetiniais rezultatais, nes Vilniaus rajono mokiniai geriau išlaikė egzaminą, palyginus su visos Lietuvos rezultatais. Egzaminą išlaikė 94,33 proc. visos Lietuvos mokinių, neišlaikė – 5,67 proc. Vilniaus rajone veikiančių švietimo įstaigų neišlaikiusiųjų skaičius – 3,19 proc. Jei kalbėsime tik apie Vilniaus rajono pavaldžias švietimo įstaigas, tai neišlaikiusiųjų skaičius siekia tik 2,94 proc. Visi neišlaikiusieji turės antrą galimybę perlaikyti egzaminą pakartotinės sesijos metu, kuris vyks š. m. liepos 20 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra vienintelis privalomas egzaminas siekiant gauti brandos atestatą.

Laikę mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą mokiniai galėjo rinktis samprotavimo rašinio temas – „Kas žmogui suteikia laimę?“ (rekomenduojami autoriai: Vincas Kudirka, Juozas Tumas-Vaižgantas) ir „Ar literatūra padeda žmonėms suprasti save ir pasaulį?“ (rekomenduojami pasirinkti autoriai: Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius).

Mokiniai turėjo remtis bent vienu privalomu autoriumi, tačiau jį galėjo rinktis ne tik iš tų, kurie buvo nurodyti prie temos, bet iš visų 36 šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių, kurie buvo pateikti užduoties sąsiuvinyje.

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai galėjo naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo.

 


Įvertinkite naujieną