kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“

Pagrindinis projekto partneris

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Koricino valsčius (Lenkija)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Lietuva)

Bendra projekto vertė 510 128,66 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 
433 609,35 Eur (85 proc.)

Pasienio teritorijų turizmo patrauklumo didinimas remiant ir skatinant aktyvųjį turizmą, susijusį su gamtos paveldu

Nuo 2021-03-01 iki 2022-12-31

 

 

2020 m. rugpjūčio mėn. Koricino (Korycin) valsčius (Lenkija) pasirašė sutartį dėl projekto „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“ (Nr. LT-PL-4R-314) įgyvendinimo su Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos įgyvendinančiąja institucija.

Projekto partneriai: projekto pareiškėjas Koricino valsčius (Lenkija) ir Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Lietuva).

Bendra projekto vertė sudaro 510 128,66 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 433 609,35 Eur (85,00 proc.).

Projekto tikslas – pasienio teritorijų turizmo patrauklumo didinimas remiant ir skatinant aktyvųjį turizmą, susijusį su gamtos paveldu.

Projekto veiklos yra nukreiptos į turizmo infrastruktūros ir aktyvaus turizmo plėtrą:

• Aktyvaus turizmo infrastruktūros plėtra prie Kumialkos upės Koricine;

• Vilniaus rajono sporto mokyklai skirtos aktyvaus turizmo įrangos (slidinėjimo trasos paruošimo įranga, sniego patrankos, slidės, slidinėjimo lazdos, slidinėjimo batai, šiaurietiško ėjimo lazdos, dviračiai, renginių palapinės) įsigijimas;

• Darnaus aktyvaus turizmo tinko įsteigimas;

• Bendri renginiai, skatinantys aktyvaus turizmo plėtrą: 2 seminarai „Aktyvaus turizmo produktų plėtra“, 2 pažintiniai vizitai, 1 renginys „Tarpvalstybinis darnaus aktyvaus turizmo tinklo seminaras“, 2 renginiai „Aktyvaus turizmo akademija“.

Projekto trukmė: nuo 2021-03-01 iki 2022-12-31.

 


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“

Rozpoczęto realizację projektu „Rozwój aktywnej turystyki promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych”

Aktyvaus turizmo ir paveldo produktų kūrimo praktinis seminaras

Warsztaty rozwoju produktów turystyki aktywnej i dziedzictwa

Viešoji konsultacija dėl 2021-2027 m. Interreg VI A Lietuvos-Lenkijos programos dokumento projekto
 

 

Grįžti
Shadow up