*alt_site_homepage_image*

Civilinės būklės įrašai

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: + 370 5 275 1990, + 370 5 275 1961, + 370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val.
V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Civilinės būklės įrašai

Vardo, pavardės keitimo registravimas

Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo pakeitimą ar papildymą po vardo ir (ar) pavardės keitimo bei atitinkamo civilinės būklės akto įrašo liudijančio išrašo išdavimą. Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai. Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama 16 metų amžiaus sulaukusiam pareiškėjui.

Užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės vardas ir (ar) pavardė gali būti pakeisti tik Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigose ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose jam įrašytuose civilinės būklės akto įrašuose.

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Suteikiant šią paslaugą, pareiškėjui išduodami šių rūšių civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai, nuorašai, kopijos:

• gimimo;
• santuokos sudarymo;
• santuokos nutraukimo;
• mirties;
• civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ir papildymo.

Suteikiant šią paslaugą, taip pat gali būti išduodami išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją „Dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis“. Pagal šią Konvenciją išduotų išrašų iš gimimo, santuokos ir mirties įrašų nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) ir versti į juos priimančios valstybės, prisijungusios prie minėtos Konvencijos, kalbą.

Šiuo metu Konvencijos dalyvėmis yra šios valstybės: Austrijos Respublika, Belgijos Karalystė, Bosnija ir Hercegovina, Graikijos Respublika, Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Juodkalnijos Respublika, Kroatijos Respublika, Lenkijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Moldovos Respublika, Nyderlandų karalystė, Portugalijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Serbijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Šveicarijos Konfederacija, Turkijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Bulgarijos Respublika, Estijos Respublika, Rumunijos Respublika.


Asmens prašymu prie gimimą, santuoką, mirtį liudijančių išrašų išduodamos daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 Reglamentą.

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo anuliavimą, atkūrimą, pakeitimą, ištaisymą ar papildymą.
Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas, jei:

  1. Paaiškėja, kad vienam asmeniui įrašyti du vienodi įrašai ar buvo įrašytas atkurtasis civilinės būklės įrašas ir randamas pirminis įrašas.
  2. Paaiškėja, kad santuokos nutraukimas registruojamas po vieno iš sutuoktinių mirties.
  3. Vykdomas teismo sprendimas.

Civilinės būklės akto įrašas atkuriamas:

  1. Asmens, kurio įrašas neišliko, prašymu.
  2. Vykdomas teismo sprendimas.

Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai atkuriami minėtų asmenų, įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu.

Civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas:

  1. Kai paaiškėja nauji duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra tai patvirtinantis dokumentas.
  2. Kai civilinės būklės akto įraše yra rašybos klaidų, apsirikta ar buvo klaidų dokumente, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas.

Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ar pakeičiami jų tėvų, globėjų ar įstaigų, auklėjančių šiuos nepilnamečius, prašymu.
Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ar pakeičiami tik tais atvejais, kai klaidas ir netikslumus liudija kiti mirusiųjų arba jų artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašai, arba jų atžvilgiu priimti teismo sprendimai.