*alt_site_homepage_image*

Licencijos ir leidimai

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: +370 5 275 1990, +370 5 275 1961, +370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Licencijos ir leidimai

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Įmonėms vienkartinės licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt

Yra šių rūšių vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

1. verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
2. verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
3. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
4. verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;
5. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

Paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, galima gauti: telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą.

Draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais:

1. Lenkų kultūros festivalio „Kwiaty Polskie“ („Lenkų Gėlės“) metu;
2. etnokultūrinių festivalių metu;
3. švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu, jei renginyje dalyvaus nepilnamečiai;
4. švenčių, masinių renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dienai paminėti, metu;
5. sporto varžybų, renginių (bėgimo estafetėse, dviračių maratono, moto kroso, lenktynių) metu.

 

 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms.

Lietuvos Respublikoje prekiauti leidžiama alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, – nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose savivaldybės tarybos nustatyto kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiu.

Licencijos išduodamos poilsio ir turizmo sezono trukmės laikotarpiui nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. 

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką arba prekybos vietos adresą.

Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, taip pat kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencijos galiojimas sustabdomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4, 9 ir 10 dalyse nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

 Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt

Yra šių rūšių licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

1. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
2. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
3. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
4. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento. 

Išdavimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams neterminuotam laikui.

Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, jų turima neterminuota mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencija suteikia teisę aptarnauti pirkėjus lauko sąlygomis ne didesniu kaip 40 metrų atstumu nuo stacionariosios viešojo maitinimo vietos įrengtose aptarnavimo vietose (zonose). 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai.

Jeigu mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, verčiamasi automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje automobilinėje parduotuvėje ir aptarnaujamų kaimų pavadinimai įrašomi į licenciją.

Papildymas.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildoma, jeigu licencijos turėtojas:

1. pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
2. pakeičia orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius;
3. pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
4. pakeičia prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
5. pakeičia arba papildo viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius;
6. įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

Patikslinimas.

Licencija patikslinama, kai:

1. licencijos turėtojas prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius;
2. licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys;
3. kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo;
4. kai licencijos turėtojas keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys.
5. Licencija patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

Galiojimo sustabdymas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas, jeigu:

1. įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, kurie buvo įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą laiką nepašalina nurodytų pažeidimų. Licencijas išduodanti institucija nustato licencijos sustabdymo terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir negali būti ilgesnis negu 30 dienų;
2. gautas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamento pranešimas apie įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo kaip maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymą už nustatytus pažeidimus (sustabdomas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatyti maisto tvarkymo subjekto padaryti maisto tvarkymo reikalavimų pažeidimai, licencijos sustabdymo terminas nustatomas atsižvelgiant į maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymo terminą).
3. paaiškėja, kad įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas yra sustabdę licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir apie tai nėra informavę licenciją išdavusios institucijos;
4. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, turintys licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sustabdę licencijoje nurodytą veiklą, pateikia licenciją išdavusiai institucijai prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas toje alkoholinių gėrimų prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais).

Licencija sustabdoma įmonės nurodytam laikotarpiui arba neterminuotam laikui. Licencijoje nurodytos veiklos sustabdymu laikomas laikinas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais nevykdymas, trunkantis ne trumpiau kaip vienus metus.

Galiojimo sustabdymo panaikinimas.

 Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu:

1. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 34(1) straipsnio 4 dalies 1 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalinę nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, apie tai praneša licenciją išdavusiai institucijai;
2. licenciją išduodanti institucija gauna Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos departamento pranešimą apie įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo kaip maisto tvarkymo subjekto registravimo galiojimo sustabdymo panaikinimą (kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 34(1) straipsnio 4 dalies 2 punktą);
3. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas, atnaujinę licencijoje nurodytą veiklą, praneša apie tai licenciją išduodančiai institucijai.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:
1. įmonė pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
2. įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo;
3. už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus (Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais).

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama įmonėms, pageidaujančioms verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

 keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);

keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, vykdomajai institucijai dienos, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos. 

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas (papildymas).

 Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turi būti patikslinta, kai:

1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų.

Galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas:

1. pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;
2. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 11 dalies 2 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 11 dalies 3 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, neinformavo licenciją išdavusios institucijos, kad atnaujino veiklą;
4. pateikia pranešimą, kuris neatitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pranešimo turiniui.

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas:

1. pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;
2. per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas:

1. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;
2. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
3. jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;
4. jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;
5. šio Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5, 7 ir 8 dalyse nustatytais pagrindais;
6. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal 11 straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal 11 straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;
7. kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas 11 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

Pranešimai teikiami (-raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją Rinktinės g. 50, Vilniuje, paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu vrsa@vrsa.lt arba elektroniniu būdu – naudojantis elektroninės valdžios vartais (e-paslaugos).

 

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

nePaslauga teikiama įmonėms, pageidaujančioms verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais:

- keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);

- keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais;

- keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, vykdomajai institucijai dienos.

Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos. 

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas (papildymas).

 Licencija uri būti patikslinta, kai:

1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi susiję gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas:

1. pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;
2. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 11 dalies 2 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 11 dalies 3 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, neinformavo licenciją išdavusios institucijos, kad atnaujino veiklą;
4. pateikia pranešimą, kuris neatitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pranešimo turiniui.

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas:

1. pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;
2. per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
3. atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimas panaikinamas:

1. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;
2. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
3. jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro;
4. jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;
5. Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5, 7 ir 8 dalyse nustatytais pagrindais;
6. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal 11 straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal 11 straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;
7. kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas 11 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

Pranešimai teikiami (-raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją Rinktinės g. 50, Vilniuje, paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu vrsa@vrsa.lt arba elektroniniu būdu – naudojantis elektroninės valdžios vartais (e-paslaugos). 

 

Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Paslaugos aprašymas:

Didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais gali būti vežami tik gavus leidimą, kurio išdavimas priklauso nuo kelių ir jų statinių būklės. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai tokių krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Paslaugos suteikimo trukmė:

Sutikimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po prašymo gauti sutikimą naudotis keliais ir kitų dokumentų ir duomenų, kurių reikia sutikimui naudotis keliais gauti, gavimo dienos ir apie tai informuojamas didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas. Jeigu pateikiamas netinkamai užpildytas prašymas gauti sutikimą ar su prašymu pateikiami ne visi ar reikalavimų neatitinkantys, netinkamai užpildyti dokumentai, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo ir kitų dokumentų ir duomenų, kurių reikia sutikimui gauti, gavimo dienos informuojamas prašymą pateikęs asmuo.

Tokiu atveju sutikimus suteikiantis subjektas suteikia sutikimą naudotis keliais arba motyvuotai atsisako jį suteikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo gauti sutikimą naudotis keliais ir (ar) trūkstamų dokumentų ar duomenų gavimo dienos.

Paslaugos gavėjas: fizinis / juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Statybos skyrius

Paslaugos vadovas: Ramūnas Šablauskas tel. +370 5  240 1041

Paslaugos vykdytojas:  Ieva Jakubėnaitė  tel.  +370 5 210 9686

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: Maršrutą bei eismo organizavimo schemą derina Statybos skyrius gavęs pateiktą prašymą, įvertinęs prašyme nurodytą informaciją. Derinimo metu gali būti pasiūlytas kitas važiavimo laikas ir / arba kitas važiavimo maršrutas Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais.

Prašymai priimami: Prašymas išduoti sutikimą naudotis Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis turi būti pateikiamas transporto priemonės savininko ar valdytojo arba jo įgalioto asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijai raštu, paštu ar elektroniniais paštais vrsa@vrsa.lt ir dst@vrsa.lt arba per elektroninių ryšių priemones www.epaslaugos.lt. Prašymą teikiantis asmuo atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą.


 


Reglamentuojantys teisės aktai:

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Išorinei reklamai, įskaitant iškabą ir trumpalaikę išorinę reklamą įrengti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje reklaminės veiklos subjektas turi gauti Savivaldybės leidimą. Leidimus įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išduoda ir panaikina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Leidimas nereikalingas, kai:

• reklamos pateikimo priemonės yra nekilnojamojo turto registre įregistruotame statinyje su stogu ir galinėmis sienomis ar be sienų ir ant šių reklamos pateikimo priemonių pateikiama reklama yra susijusi su šiame statinyje vykdoma veikla;
• reklamos pateikimo priemonės yra patalpose, tačiau reklama yra matoma iš lauko pusės;
• išorinė reklama pateikiama ant transporto priemonės, kuri įrengta kaip prekių pardavimo vieta arba naudojama pagal jos tiesioginę paskirtį žmonėms ir (arba) kroviniams vežti, išskyrus atvejus, kai ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama;
• iškaba turi būti įrengiama pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu įgaliotos institucijos patvirtintą formą;
• įrengiama ne didesnio kaip 0,3 m2 ploto iškaba;
• įrengiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkanti iškaba, ant kurios ar kurioje pateikiamas tik reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) vardas, pavardė arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas, arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas ir (arba) darbo laikas.

Paslaugos inicijavimo forma

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslaugos aprašymas:
Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti leidimus (pažymėjimus) organizuoti masinius viešuosius renginius bei taikius susirinkimus Vilniaus rajone.

Prašymai pateikiami:

1) susirinkimams, mitingams, piketams, politinio pobūdžio akcijoms ir pan. (organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka); 2) koncertams ir kitiems pramoginiams renginiams (komerciniams ir nekomerciniams), sporto renginiams, reklaminėms akcijoms, filmavimams, eitynėms ir pan.

Paslauga nemokama.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d.d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Tadeuš Buiko, tel. +370 5 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Viešosios tvarkos skyrius vyr. specialistas Jurij Koreivo, tel. +370 5 240 1670 

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Pranešimas (prašymas) apie susirinkimo/renginio organizavimą.
  2. Renginio vietos schema (turi būti pažymėtos scenos, palapinių, biotualetų, prekybos vietų ar kitų renginio metu statomų laikinų konstrukcijų išdėstymo vietos; eitynių, lenktynių ar parado maršrutas).
  3. Kitos su renginio specifika susijusių dokumentų kopijos, kurios įrodytų renginio organizatoriaus tinkamą pasiruošimą organizuoti renginį ir kurios yra reikalingos sprendimui dėl leidimo išdavimo priimti.

Jai renginį organizuoja juridinis asmuo, prašymas turi būti rašomas ant firminio blanko (su visais rekvizitais), su atsakingo asmens (asmenų) parašu ir įmonės antspaudu, prašyme nurodomi du atsakingi asmenys ir jų telefonų numeriai.
Kai renginys organizuojamas privačių asmenų – pasirašo 2 asmenys-organizatoriai.

Organizuojant mitingus, piketus ar kitus Lietuvos Respublikos Susirinkimų įstatyme numatytus susirinkimus viešoje vietoje, visais atvejais prašymą turi pasirašyti du fiziniai asmenys, atsakingi už susirinkimo organizavimą.

Nebūtina pranešti apie piketus, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 10 žmonių.
Pranešimas pateikiamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo susirinkimo/renginio vedimo dienos.

Nereikia suderinti susirinkimų, kuriuos organizuoja:

  1.  Seimo nariai ir savivaldybių tarybų deputatai kaip susitikimus su rinkėjais;
  2. įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos politinės partijos, kitos politinės ir visuomeninės organizacijos, profesinės sąjungos, rengiančios savo narių ir individualiai kviestų asmenų susirinkimus pagal savo įstatus ar nuostatus jų reikalams aptarti savo ar kitose suteiktose arba nuomojamose patalpose;
  3. įmonių, įstaigų, organizacijų administracija ar jų darbuotojai savo teritorijoje ar patalpose, taip pat išnuomotose patalpose ar susitarus su savininkais gautose patalpose bei vietose;
  4. komercinės įmonės kaip komercinius pramoginius renginius tam skirtose patalpose, jei tie renginiai nepažeidžia viešosios tvarkos, kitų asmenų teisių ir laisvių;
  5. privatūs asmenys pasilinksminimams, šventėms, kitiems privatiems reikalams spręsti ne viešosiose bendro naudojimo vietose.

Prašymas užpildytas pagal nustatytą formą, gali būti pateikiamas:

- atvykus į Administraciją adresu: Rinktinės g. 50, Vilnius;
- siunčiant paštu ar per pasiuntinį adresu: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius;
- elektroniniu paštu: vrsa@vrsa.lt;
- siunčiant per E. siuntų pristatymo sistemą;
- siunčiant per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Informacija:

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Rinktinės g. 50, Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Leidimas organizuoti renginį – nustatytos formos dokumentas (toliau – Leidimas), kuriame nurodyta renginio vieta, laikas, forma ir pobūdis (komercinis, nekomercinis), surašyti įpareigojimai organizatoriams. Leidime komercinio pobūdžio renginiui papildomai įrašoma vietinės rinkliavos suma.

1.      Renginiai skirstomi į kategorijas:
1.1.   pirmajai kategorijai priskiriami renginiai, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 1000 žmonių;
1.2.   antrajai kategorijai priskiriami renginiai, kuriuose dalyvauja 1000 ir daugiau žmonių.
2.      Renginiai pagal savo pobūdį skirstomi:
2.1.   koncertai – renginiai, kuriuose viešai atliekama muzika;
2.2.   sporto renginiai – renginiai, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, propaguojamas sportas, sveikas gyvenimo būdas ir pan.;
2.3.   mugės – renginiai, kurių metu paprastai vyksta amatininkų, liaudies meistrų, menininkų dirbinių prekyba;
2.4.   festivaliai – įvairaus pobūdžio bei žanro renginiai, vienu metu vykstantys skirtingose erdvėse;
2.5.   komerciniai renginiai – renginiai į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos. Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, vaizdo klipų ar filmų filmavimas ir pan.;
2.6.   vaikams ir (ar) nepilnamečiams skirti renginiai.

Jeigu renginys komercinis, už leidimo išdavimą imama savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.
Renginio organizatorius, kuris nori viešojoje vietoje organizuoti renginį, savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų ir ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki I kategorijos renginio dienos pateikia prašymą leisti organizuoti renginį. II kategorijos renginio organizatorius prašymą pateikia ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius.

Leidimo nereikia renginiams vykstantiems uždarose patalpose bei privačiose teritorijose. Taip pat nereikia leidimų renginiams, kuriuos organizuoja:

• valstybės valdžios ir valdymo institucijos;
• Seimo nariai ir Savivaldybės tarybos nariai kaip susitikimus su rinkėjais;
•valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos tikybos apeigoms atlikti bažnyčiose, maldos namuose, kapinėse ir kitose tam skirtose specialiose vietose;
• fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu renginyje dalyvauja iki 10 asmenų, o renginio trukmė ne ilgesnė kaip 1 valanda.“

Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais seniūnijos administracijos oficialiu elektroniniu paštu.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, kuriai pateiktas prašymas, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis.

 

Prašymo forma

Renginių organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

 

 

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Ši paslauga skirta asmenims, norintiems gauti leidimą, suteikiantį teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose.

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti (toliau – Leidimas) – dokumentas, suteikiantis asmenims teisę įsigyti, laikyti, dresuoti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Asmenys, norintys dresuoti pavojingus šunis, turi atitikti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1-3 punktų reikalavimus ir turėti šunų laikytojus vienijančios asociacijos išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama dresuotojo kvalifikacija.

Leidimai išduodami juridiniams ir fiziniams (ne jaunesniems nei 18 metų) asmenims.

Leidimas išduodamas per penkias darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos.