*alt_site_homepage_image*

Viešoji tvarka ir saugus eismas

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: + 370 5275 1990, + 370 5 275 1961, + 370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Viešoji tvarka

Akustinio triukšmo matavimas

Paslaugos aprašymas: Ši paslauga teikiama norint nustatyti keliamo triukšmo lygį, manant bei turint pagrįstų įrodymų, kad yra viršijami leistini triukšmo ribiniai dydžiai Vilniaus rajono teritorijoje.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko tel. +370 5 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Kšištof Subatovič tel. +370 275 5663

Aprašymas interesantui: Tarpininkaujant Viešosios tvarkos skyriui triukšmo fizikinius matavimus atlieka Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos fizikinių veiksnių tyrimų skyrius. Kylant ginčams dėl keliamo triukšmo bei pažeidžiamų triukšmo ribinių dydžių, galima raštiškai kreiptis į Viešosios tvarkos skyrių.


Reglamentuojantys teisės aktai:

 
Žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo, laidojimo organizavimas bei kontrolė

Paslaugos aprašymas:

Paslauga apima žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar žmogaus palaikų gabenimo teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams, žmogaus palaikų saugojimo, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, sprendimo laidoti priėmimo, pervežimo, laidojimo, palaikų gabenimo, taip pat žuvusiųjų ir mirusiųjų laikymo (saugojimo) sąlygas, kapavietės skyrimo ir laidojimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarką.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko tel. +370 5 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Tadeuš Buiko tel. +370 5 275 3147

Informacija:

Mirusiųjų, žuvusiųjų, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių mirusiojo artimieji nesikreipia, gabenimo paslaugos apima pradinį palaikų iš įvykio vietos vežimą, palaikų gabenimą patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams atlikti, palaikų laikymą (saugojimą), laidojimą.

Minimas paslaugas teikia Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje konkurso būdu atrinktas žuvusiųjų, mirusiųjų palaikų transportavimo paslaugas teikiantis teikėjas.

Teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas

Paslaugos aprašymas: Ši paslauga apima skundų, prašymų, kreipimųsi dėl teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros pažeidimų nagrinėjimą.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko tel. +370 5 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Tomaš Daukševič tel. +370 5 275 5663

Aprašymas interesantui: Skundus, prašymus, pranešimus dėl teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros pažeidimų galima siųsti seniūnijai, pagal galimo pažeidimo padarymo vietą, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai arba Viešosios tvarkos skyriui.

Kiti paslaugos vykdytojai: Ježi Tomaševski, tel. +370 5 240 1308, el. p. jezi.tomasevski@vrsa.lt; Jurijus Koreivo, tel. +370 5 240 1670, el. p. jurij.koreivo@vrsa.lt; Barbara Zacharevič, tel. +370 5 240 1050, barbara.zacharevic@vrsa.lt.

Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje

Paslaugos aprašymas:

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose.

Paslaugos suteikimo trukmė:

Prašymą nagrinėja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje komisija (toliau – Komisija). Komisijos sekretorė per 3 (tris) darbo dienas po įvykusio Komisijos posėdžio informuoja pareiškėją raštu apie priimtą ir Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje viešai paskelbtą Komisijos sprendimą.

Paslaugos gavėjas: fizinis / juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Statybos skyrius

Paslaugos vadovas: Ramūnas Šablauskas tel. +370 5 240 1041

Paslaugos vykdytojas:  Ana Borovik tel. +370 5 240 0448

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. Fizinis arba juridinis asmuo, norintis įrengti, pakeisti, demontuoti ar suderinti Priemones Savivaldybės Viešuosiuose keliuose, turi Savivaldybei pateikti:

1.1. prašymą (Prašymo forma Nr. 1);

1.2. norimą Priemonių išdėstymo schemą ar projektą (nurodomi pageidaujamų kelio ženklų numeriai, konkreti įrengimo vieta, atstumas iki objektų, įrengimo motyvai ir kita informacija);

1.3. norint įrengti greitį mažinantį kalnelį arčiau nei 30 m nuo esamų gyvenamųjų pastatų, privaloma:

1.3.1. pateikti greitį mažinančio kalnelio schemą pagal norimą įrengimo vietą;

1.3.2. pateikti gretimų gyvenamųjų pastatų visų savininkų raštiškus sutikimus;

1.4. pasikeitus esamų gyvenamųjų pastatų savininkams, laikoma, kad raštiškas sutikimas greitį mažinantį kalnelį įrengti arčiau nei 30 m galioja neterminuotai, jeigu per 6 mėnesius nuo nekilnojamojo turto įsigijimo dienos naujieji savininkai dėl šio sutikimo nepareiškia rašytinių pretenzijų.

  1. Fizinis arba juridinis asmuo, norintis suderinti Priemones Savivaldybės Vidaus keliuose ir gatvėse, turi Savivaldybei pateikti:

2.1. prašymą (Prašymo forma Nr. 2);

2.2. Priemonių išdėstymo schemą ar projektą, kuriame turi būti nurodyta:

2.2.1. kelio (-ių), gatvės (-ių) ar žemės sklypo, kuriame (-iuose) statomos Priemonės, numeris (-iai),pavadinimas (-ai), unikalus numeris, kadastrinis numeris;

2.2.2. nurodomos konkrečios kelio ženklų pastatymo vietos su LKS-94 koordinatėmis;

2.2.3. nurodomi kelio ženklai su projektuojamais atvaizdais juose;

2.2.4. atsakingo asmens kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, tel. numeris);

2.3. norint įsirengti greitį mažinantį kalnelį arčiau nei 30 m nuo esamų gyvenamųjų pastatų, privaloma:

2.3.1. pateikti greitį mažinančio kalnelio schemą pagal 2.2. p. reikalavimus;

2.3.2.pateikti visų gretimų gyvenamųjų pastatų savininkų, įregistruotų Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, raštiškus sutikimus;

2.4. pasikeitus esamų gyvenamųjų pastatų savininkams, laikoma, kad raštiškas sutikimas greitį mažinantį kalnelį įrengti arčiau nei 30 m galioja neterminuotai, jeigu per 6 mėnesius nuo nekilnojamojo turto įsigijimo dienos naujieji savininkai dėl šio sutikimo nepareiškia rašytinių pretenzijų;

2.5. suformuoto ir įregistruoto sklypo planą ir išrašą arba valstybinės žemės valdytojo sutikimą;

2.6. visų sklypų savininkų, užregistruotų turto registro duomenų bazėje, besinaudojančiais vidaus keliu ar gatve, raštiškus sutikimus.

Prašymai priimami:

Prašymą su pridedamais dokumentais galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybę, atsiuntus prašymą paštu, registruotu paštu, el. paštu (vrsa@vrsa.lt) arba kitomis elektroninėmis priemonėmis.Reglamentuojantys teisės aktai: