*alt_site_homepage_image*

Identyfikacja wizualna rejonu wileńskiego

decoration

Tu przeplatają się języki, kultury i historie – takie przesłanie o rejonie wileńskim ogłasza stworzona identyfikacja wizualna rejonu – hasło i logo. Elementy identyfikacji wizualnej podkreślą wyjątkowość naszego rejonu i ułatwią jego rozpoznanie.

Rejon wileński kojarzy się z różnorodnością społeczności, której przejawem są różne języki, kultury i tradycje oraz bogata historia różnych narodów. Wielokulturowość i wielojęzyczność – to wartości rejonu wileńskiego, które nadają znaczenie hasłu: „Tu przeplatają się różne języki, kultury, historie”.


Inspiracją logo była palma podwileńska

Warto też zaznaczyć, że w rejonie wileńskim tradycje i wartości chrześcijańskie są szczególnie pielęgnowane.

Tradycja wyplatania palm podwileńskich wpisana jest w Zbiór wartości litewskiego dziedzictwa kulturowego. Dlatego też celem stworzenia tożsamości wizualnej rejonu wileńskiego było nie tylko zaprezentowanie nowego, bardziej nowoczesnego „oblicza”, ale jednocześnie nadanie znaczenia wyjątkowemu dziedzictwu kulturowemu Wileńszczyzny – palmie, która jest wyrazem chrześcijańskiej wiary i życia.

Palmy wielkanocne są ważną częścią Niedzieli Palmowej, upamiętniającej triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Palma jest symbolem radości i triumfu, symbolizuje odradzające się życie.

Właśnie w palmie organicznie wiążą się wartości chrześcijańskie, jak też intencje artystyczne, różne pory roku, kolory, różne pokolenia palmiarek. Dlatego ona doskonale sprawdza się jako symbol ukazujący wielokulturową, barwną i różnorodną historię rejonu wileńskiego, głębokie tradycje i zgodność narodów.


Koncepcja znaku graficznego nawiązuje do wycinanek palm

Logo rejonu wileńskiego tworzą elementy palm z wycinanek, będących również nieodłączną częścią kultury Wileńszczyzny, przedstawione w nowoczesnej szacie graficznej.

Stworzone logo jest dynamiczne i w zależności od potrzeb można wybierać spośród kilku wersji palm składających się z 3, 4 lub więcej elementów. Tak jak palmy wyplatane przez twórców ludowych są zawsze różne – nie znajdziesz dwóch identycznych, tak nowe logo rejonu wileńskiego jest „żywe” i zmieniające się.

Główna wersja logo składa się z trzech elementów, których znaczenie związane jest z rejonem wileńskim – jest to ozdobny wierzchołek z trzciny lub mietliczki (zieleń i piękna przyroda rejonu), korona Św. Kazimierza i serce.

Św. Kazimierz jest opiekunem Litwy i młodzieży, a także na Litwie jest uważany za opiekuna rzemieślników. W dzieciństwie swoje wakacje Św. Kazimierz wspólnie z nauczycielem J. Długoszem spędzał na zamku w Miednikach w rejonie wileńskim. Wraz z nadejściem kultu św. Kazimierza jest organizowany tradycyjny jarmark Kaziuka. Na cześć świętego rzemieślnicy starali się przygotować produkty, które odzwierciedlałyby jego osobowość. W ten sposób powstały palmy z koroną św. Kazimierza i w kształcie serca, jak też pierniki.

Kształt serca to też kolejna aluzja do pierników Kaziuka, które zazwyczaj mają kształt serca z różnymi dowcipnymi napisami. Palmy i tradycyjne pierniki kaziukowe – to duma Wileńszczyzny.


Logo i styl firmowy są wykorzystane w komunikacji – aby odzwierciedlić cechy i wyjątkowość rejonu, zwiększyć jego rozpoznawalność. To pomoże być bliżej mieszkańców i gości rejonu. 

Pracę twórczą wykonała agencja brandingowa „Folk”.